TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Lær hvordan en IP Telefonsentral og VOIP telefon fungerer

Et VOIP telefonisystem / IP Telefonsentral består av en eller flere SIP telefoner / VOIP telefoner, et IP Sentralbord og kan inkludere en VOIP Gateway. IP Sentralbordets server er lik en proxy server: SIP klienter, som enten er programvarebasertetelefoner eller utstyrsbaserte telefoner, kobles til serveren som har sentralbordet. Når en klienttelefon ønsker å utføre en oppringning, vil den be IP Sentralen om å foreta en tilknytning. IP Sentralbordet har oversikt over alle telefonene/brukerne og deres tilhørende SIP adresser, og kan derfor tilknytte telefonsamtaler enten internt, eller eksternt via en VOIP gateway eller en VOIP tjenesteleverandør.

3CX_ip-pbx-overview

Hvordan et IP Sentralbord integreres i nettverket og hvordan det benytter PSTN eller Internett for å utføre oppringninger

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud