VOIP gateway informasjon - Beskrivelse om VOIP gateway
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Lær deg hvordan en VOIP gateway fungerer, samt nytteverdien av den

En VOIP gateway er en enhet som konverterer telefontrafikk til IP for transport gjennom et datanettverk. Denne kan benyttes på to måter:

1. Til å konvertere inngående PSTN/telefonlinjer til VOIP/SIP:

Dette gjør at en kan ringe både ut og inn over VOIP gjennom et vanlig telefonnettverk. I mange forretningstilfeller er det ønskelig å fortsette med tradisjonelle telefonlinjer, dette fordi de gir en større garanti om tilgjengelighet og samtalekvalitet.

2. Til å koble en tradisjonell telefonsentral / Telefonsystem til ett IP nettverk:

På denne måten vil en VOIP gateway tillate samtaler som blir gjort over VOIP. Samtaler kan da bli foretatt via en VOIP leverandør eller av et firma med flere kontorer. Samtalekostnaden mellom kontorene vil da bli redusert ved å at samtalene går via Internett. VOIP gatewayer er tilgjengelige som eksternt utstyr eller som PCI kort til PC-en. Det vanligste er eksternt utstyr. En VOIP gateway har én tilkobling for IP nettverket og én eller flere tilkoblingsmuligheter for telefonlinjer.
beroNet-VoIP-Gateways
En Mediatrix analog VOIP gateway

Flere forskjellige typer VOIP gatewayer

1. Analogt utstyr: Analogt utstyr blir brukt for å koble til vanlige analoge telefonlinjer. Analogt utstyr er tilgjengelig for mellom 2 og 24 linjer.

2. Digitalt utstyr: Digitalt utstyr lar en koble til en eller flere BRI ISDN linjer (Europa), en eller flere PRI/E1 linjer (Europa) eller en eller flere T1 linjer (USA).

VOIP gateway produsenter

Det finnes utallige VOIP gatewayer tilgjengelig på markedet i dag, og ettersom etterspørselen har økt markant, har prisene sunket deretter. Prisen for en analog VOIP gateway starter i dag på ca. kr. 1200 ($200). Her følger linker til del produsenter:

Du kan kjøpe dem online eller i nettbutikker som er forhandlere av VOIP utstyr.

Les om IP Sentralbord, hvilke typer VOIP telefoner / SIP telefoner som finnes og om hva VOIP gateway er og hvordan den brukes.

<