Hva er T38?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Hva er T38?

FAX-over-T38

T38 er en protokoll som beskriver hvordan man kan sende faks over et datanettverk. T38 er nødvendig fordi fakser ikke kan sendes over datanettverket på samme måten som talekommunikasjon. Se Hvordan fungerer faks i VOIP miljøer? for mer informasjon om dette temaet.

T38 blir beskrevet i RFC 3362, og definerer hvordan innrettningen skal kommunisere med faks data. På bildet over har både gatewayen og faksmaskinen bak gatewayen støtte for T38. For G3 faksmaskinen på en analog linje, vil prosessen være speilvendt. En analog faksmaskin trenger ikke å støtte T38.

Linker:
Hvordan fungerer faks i et VOIP-miljø?
RFC3362

<