TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Hvordan fungerer faks i et VOIP-miljø?

Faks ble laget for bruk på analoge nettverk, og vil ikke kunne innlemmes i et VOIP-nettverk. Grunnen til dette er at fakskommunikasjon benytter signalet på en annen måte enn vanlig talekommunikasjon.

Når VOIP-teknologien digitaliserer og komprimerer analog talekommunikasjon blir den optimalisert for tale, men ikke for faks. Hvis du kobler en faksmaskin via et ATA adapter til VOIP-nettverket vil det fungere, men du vil sannsynligvis oppleve problemer med faksoverføringer. Dersom du er nødt til å gjøre det på denne måten, må du forsikre deg om at du bruker G 711 kodeken, som har minst mulig kompresjon.

For å benytte faks, har du følgende alternativer:

  • Den enkleste måten er å koble faksmaskinen direkte til den eksisterende analoge telefonlinjen og på denne måten forbigå VOIP-systemet fullstendig.
  • Erstatt faksmaskinen med en fakstjenesteleverandør. Det finnes mange slike tilgjengelig til en lav månedskostnad, som er billigere enn et telefonabonnement.
  • Implementering av T38. For å benytte faks over IP via T38 trengs en gateway som støtter T38, en faksmaskin, samt et fakskort eller faksprogramvare som støtter T38.

Lenker:
Hva er T38?

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud