Hvordan fungerer faks i et VOIP-miljø?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Hvordan fungerer faks i et VOIP-miljø?

Faks ble laget for bruk på analoge nettverk, og vil ikke kunne innlemmes i et VOIP-nettverk. Grunnen til dette er at fakskommunikasjon benytter signalet på en annen måte enn vanlig talekommunikasjon.

Når VOIP-teknologien digitaliserer og komprimerer analog talekommunikasjon blir den optimalisert for tale, men ikke for faks. Hvis du kobler en faksmaskin via et ATA adapter til VOIP-nettverket vil det fungere, men du vil sannsynligvis oppleve problemer med faksoverføringer. Dersom du er nødt til å gjøre det på denne måten, må du forsikre deg om at du bruker G 711 kodeken, som har minst mulig kompresjon.

For å benytte faks, har du følgende alternativer:

  • Den enkleste måten er å koble faksmaskinen direkte til den eksisterende analoge telefonlinjen og på denne måten forbigå VOIP-systemet fullstendig.
  • Erstatt faksmaskinen med en fakstjenesteleverandør. Det finnes mange slike tilgjengelig til en lav månedskostnad, som er billigere enn et telefonabonnement.
  • Implementering av T38. For å benytte faks over IP via T38 trengs en gateway som støtter T38, en faksmaskin, samt et fakskort eller faksprogramvare som støtter T38.

Lenker:
Hva er T38?

<