Co to je RTCP - Real Time Transport Protocol?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Co to je RTCP – Real Time Transport Protocol?

RTCP znamená Real Time Transport Protocol (přenosový protokol v reálném čase) a je definován v RFC 3550. RTCP úzce spolupracuje s RTP. RTP zajišťuje přenos vlastních dat a RTCP se používá k zasílání kontrolních paketů účastníkům hovoru. Hlavní funkcí je poskytovat zpětnou vazbu o kvalitě služby RTP.

RTP-RTCP-diag

Odkazy:
RFC 3550
Co to je RTP?

<