TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Co to je RTCP – Real Time Transport Protocol?

RTCP znamená Real Time Transport Protocol (přenosový protokol v reálném čase) a je definován v RFC 3550. RTCP úzce spolupracuje s RTP. RTP zajišťuje přenos vlastních dat a RTCP se používá k zasílání kontrolních paketů účastníkům hovoru. Hlavní funkcí je poskytovat zpětnou vazbu o kvalitě služby RTP.

RTP-RTCP-diag

Odkazy:
RFC 3550
Co to je RTP?

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud