TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

VoIP, SIP, WebRTC FAQ a informace

Už 50 let používají podniky konvenční systémy PBX (soukromé pobočkové ústředny), takže pro hlasovou a datovou komunikaci jsou zapotřebí oddělené sítě. Je tu však nový telefonický protokol VOIP (voice over IP) a podniky rychle migrují na systémy VoIP PBX, které přinášejí obrovské výhody konvergence datových a hlasových sítí.

Protokol VOIP (Voice over Internet Protocol) slouží v zásadě k přenosu hlasu po sítích využívajících protokol IP. Protokol IP (Internet Protokol) byl sice původně navržen pro datové sítě, nyní je však přizpůsoben pro hlasové sítě, a je tedy globálním standardem pro datové sítě.

S telefonními sítěmi VOIP nejsou uživatelé odkázáni jen na telefonování po síti IP – pro vyšší kvalitu a dostupnost mohou nadále používat tradiční telefonní linky. Pomocí brány VOIP lze příchozí telefonní linky z klasické telefonní sítě konvertovat na VOIP/SIP. Takto brána VOIP umožňuje uživateli přijímat hovory z tradiční telefonní sítě a telefonovat do této sítě.

Systémy VoIP PBX zvyšují mobilitu a flexibilitu zaměstnanců, když se podnik rozšiřuje, protože jejich správa je jednodušší než u tradičních soukromých pobočkových ústředen – mohou také vést k významnému snížení nákladů na administraci telefonních služeb.

V tomto oddílu VoIP FAQ naleznete časté otázky na protokol VoIP a mnohé další informace.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express