TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Co to je RTP – Real Time Transport Protocol?

RTP je zkratka pro Real Time Transport Protocol (přenosový protokol v reálném čase), který definuje standardní formát paketů pro přenos zvuku a videa po internetu. Je definován v RFC 1889. Byl vyvinut pracovní skupinou pro audio a video přenos a poprvé byl publikován v roce 1996.

RTP-RTCP-diag

RTP a RTCP jsou úzce spojeny – RTP zajišťuje přenos vlastních dat a RTCP se používá pro zpětnou vazbu o kvalitě služby.

Odkazy:
RFC 1889
Co to je RTCP?

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud