Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Det å gå fra PSTN til SIP-kanaler: En forklaring på SIP

Det gamle og betrodde sentralbordet (PSTN) er på vei ut. Uansett om det er analoge, ISDN BRI, E1 eller t1 så er telefonering på vei bort fra PSTN og over på mer moderne og fleksible SIP-kanaler.

De store teletilbyderne faser raskt ut den gamle PSTN-funksjonaliteten, og overtaler eller tvinger kundene til å flytte telefontjenestene over til IP. Så en SIP-kanal og en oppgradering av telefonsystemet i den nærmeste framtiden er ikke til å unngå.

Amerikanske Verizon har stoppet å tilby kundene grunnleggende ISDN-tjenester. I Storbritannia har antallet ISDN-linjer gått ned fra 4,7 millioner linjer i 2007 til 3 millioner i dag, og trenden er akselererende. Innen 2017 vil de største teleoperatørene som BT, KPN, France Télécom, Deutsche Telekom og Telecom Italia ikke lenger tilby ISDN-linjer.

Som et resultat av dette økte antallet SIP-kanaler (Session Initiation Protocol) med 62 % i 2015 sammenlignet med året før, og denne utviklingen ble primært drevet av Nord-Amerika. Denne veiledningen går inn på hva en SIP-kanal innebærer, hvilke fordeler den har og hvordan du kan flytte over.

Hva en SIP-kanal?

I bunn og grunn er en SIP-kanal en samling av nettverksbaserte telefonlinjer som leveres over IP ved hjelp av SIP-protokollen. Ved hjelp av denne standardprotokollen kan tilbydere av telefonitjenester (VoIP) koble en eller flere kanaler til kundens telefonsentral. Telefonnummer og DID er koblet til SIP-kanalen. I mange tilfeller kan numrene overføres til SIP-kanalen.

Fordeler med SIP-kanaler

Men et farvel til PSTN vil gi bedriftene mange fordeler. SIP-kanaler vil gi:

 • Lavere månedlig leiekostnad for linjer og DID. Den månedlige kostnaden ved å ha et antall linjer installert på kontoret faller markant ved overgang til SIP-kanaler. På samme måte koster DID en del mindre
 • Lavere samtaleavgifter. Det er mange tilbydere av SIP-kanaler og konkurransen har redusert samtalekostnadene svært mye. Enkelte tilbydere av SIP-kanaler inkluderer også ubegrenset antall samtaler
 • Bedre kundeservice. Gi kundene bedre kundeservice ved å utvide med flere geografisk relaterte og internasjonale nummer. Bare ved å utvide med flere nummer i SIP-kanalene og terminere disse i den IP-baserte telefonsentralen din kan du gi kundene svært mange flere valg når de skal ringe inn, til en markant lavere kostnad. Reduser barrierene for å kontakte deg og øk salget.
 • Bytt adresse men behold de samme numrene. SIP-kanalene er ikke bundet til noen geografisk plassering, slik at det er enkel å flytte kontoret uten at du må endre brevpapir og visittkort eller informere kundene på andre måter. Det er heller ikke behov for styret med å betale telefonselskapet for å viderekoble telefonsamtalene.
 • Eliminer VoIP-portaler. SIP-kanaler vil eliminere behovet for å kjøpe og vedlikehold VoIP-portaler. Alle telefonsamtaler kommer inn via IP. Ingen ekstra konvertering betyr ofte en bedre kvalitet
 • Utnytte en moderne IP-basert telefonsentral – Moderne IP-baserte telefonsentraler/samordnede kommunikasjonsløsninger vil gi kundene økt produktivitet, mobilitet og øke salget. Det å koble en IP-basert telefonsentral til SIP-kanaler er mye enklere enn via en tradisjonell telefonsentral.
 • Fleksibilitet. Det er enkelt å utvide antallet SIP-kanaler for å håndtere økte samtaler. En enkel telefonsamtale vil gi deg muligheten til å legge til kanaler, og ofte kan dette gjøres med en gang. Sammenlignet med det å få installert flere linjer, og deretter oppgradere den gamle telefonsentralen slik at den kunne håndtere flere linjer!
 • Korrekt antall kanaler. med SIP-kanaler kan du enkelt velge de korrekte antallet kanaler som du trenger, mens med ISDN/T1 så måtte du ofte velge 15 eller 30 linjer. Dette betyr vanligvis at du vil ende opp med kostbar ekstrakapasitet.

Velge rett tilbyder av SIP-kanaler

Det neste trinnet er å velge en tilbyder av SIP-kanaler som vil kunne levere det nødvendige antallet SIP-kanaler. En ny faktor blir viktig når du skal ta denne avgjørelsen:

 • Sikkerhet. Siden SIP-kanalene er utsatt for internett er det svært viktig at SIP-kanalene har et godt sikret nettverk og et system for forhindring av svindel. Anti-svindel-systemet må overvåke systemet og gi en beskyttelse mot samtalesvindel.
 • Egen nettverk. Driver tilbyderen av SIP-kanalene sitt eget nettverk eller er det basert på leie av nettverket til en annen? Det er svært mange tilbydere som videreselger SIP-kanaler fra andre tilbydere. Velg en tilbyder som har kontroll på sin egen tjeneste og nettverk.
 • Konkurransedyktig kostnad – Kostnadene varierer mye mellom tjenestene. Enkelte leverandører vil ha en for høy pris på SIP-kanalene. Se etter konkurransedyktige priser, men sørg for at du får SIP-kanaler av forretningskvalitet. Teletilbydere vil f.eks. kunne gi en billigere kvalitet enn internettbaserte samtalebutikker. Vær kostnadsfokusert, men forvent at du må betale litt mer for forretningskvalitet.
 • Nummerportering – Kan tilbydere portere telefonnumrene dine? Sørg for at du velger en tilbyder som kan portere alle eksisterende nummer. Ikke alle tilbydere er i stand til å gjøre dette for alle regioner.

Oppgrader internettforbindelsen

Når du har valgt tilbyder av SIP-kanalene bør du vurdere en dedikert internettforbindelse for SIP-kanalene. De fleste brannmurer er i stand til å håndtere flere WAN-forbindelser, og hvis du tar den lave kostnaden for en internettforbindelse de fleste stedene, vil en egen VoIP-forbindelse være den mest pålitelige løsningen for å sikre kvaliteten til dine VoIP-samtaler.

Men enkelte tilbydere av SIP-kanaler pakker tjenestene sine sammen med en dedikert internettforbindelse allerede. Dette holder taletrafikken din separat fra datatrafikken. Mye vil avhenge av kostnaden og nettverksstrukturen din. Kontroller at brannmuren din er oppdatert og at den vil være i stand til å håndtere VoIP-trafikken på korrekt måte.

Oppgradere telefonsentralen til en IP-basert telefonsentral

Det er store muligheter at de gamle telefonlinjene dine (PSTN) er koblet til en annen betrodd gammel enhet, telefonsentralen. Denne enheten er ikke spesielt fleksible, har en vanskelig administrering og er ofte kostbar. Teknisk sett er det mulig å kjøpe en portal som gjør at den gamle telefonsentralen kan snakke med SIP-kanalene. Men nå er det på tide å oppgradere til en moderne IP-basert telefonsentral og utnytte fleksibiliteten og de moderne egenskapene som IP-telefoni kan gi dere. Det er mange årsaker til å bytte. Alt fra kostnadsbesparelser til produktivitetsøkninger for å øke salget. Mer om det her. Så snart beslutningen har blitt tatt må du bestemme hvilken type IP-basert telefonsentral dere trenger. Valgene du har er driftet, maskinvarebasert eller programvarebasert.

OPPDAG FORDELENE TIL EN PROGRAMVAREBASERT TELEFONSENTRAL

Whitepaper

Dette hvitepapiret forklarer fordelene ved å ha et programvarebasert telefonsystem. Hvorfor det gir mening å bevege seg bort fra proprietære løsninger som Nortel, Mitel, Avaya, Aclatel og Siemens, og fra en maskinvarebasert løsning basert på tilpassede utgaver av Linux som forsøker å skjule den underliggende kompleksiteten, og i stedet gå rett for et EKTE programvarebasert løsning som kjører på et standard, kommersielt støttet operativsystem.

LAST NED HVITEPAPIR

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express