Liste over kjente SIP-svar
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Liste over kjente SIP-svar

1xx = informerende svar

 • 100 Prøver
 • 180 Ringer
 • 181 Samtalen viderekobles
 • 182 Satt på vent
 • 183 Sesjonsfremgang

2xx = vellykkede svar

 • 200 OK
 • 202 akseptert: Brukes for henvisninger

3xx = omadresseringssvar

 • 300 Flere valg
 • 301 Permanent flyttet
 • 302 Midlertidig flyttet
 • 303 Bruk proxy
 • 380 Alternativ tjeneste

4xx = mislykkede forespørsler

 • 400 Ugyldig forespørsel
 • 401 Ikke autorisert: Brukes kun av registrarer. Proxyer benytter proxyautorisering 407
 • 402 Betaling påkreves (reservert for senere bruk)
 • 403 Forbudt
 • 404 Ikke funnet: Bruker ikke funnet
 • 405 Forbudt metode
 • 406 Ikke akseptert
 • 407 Proxy-autentisering påkreves
 • 408 Tidsavbrudd: Kunne ikke finne brukeren i tide
 • 410 Borte: Brukeren fantes, men er ikke tilgjengelig her lenger
 • 413 For stor URI-forespørsel
 • 414 Forespørsels-URI er for lang
 • 415 Mediatypen støttes ikke
 • 416 URI-skjema støttes ikke
 • 420 Ugyldig utvidelse: Ugyldig SIP-utvidelse benyttet, ikke forstått av serveren
 • 421 Utvidelse påkreves
 • 423 For kort intervall
 • 480 Midlertidig utilgjengelig
 • 481 Samtalen/overføringen eksisterer ikke
 • 482 Løkke oppdaget
 • 483 For mange hopp
 • 484 Ukomplett adresse
 • 485 Tvetydig
 • 486 Er opptatt her
 • 488 Ikke akseptert her
 • 491 Forespørsel venter
 • 493 Kan ikke dechiffreres: Kan ikke dekryptere S/MIME meldingskropp

5xx = serverfeil

 • 500 Intern serverfeil
 • 501 Ikke implementert: Gjeldende forespørselsmetode er ikke implementert her
 • 502 Ugyldig Gateway
 • 503 Tjenesten er utilgjengelig
 • 504 Tidsavbrudd på serveren
 • 505 Ustøttet versjon: Serveren støtter ikke denne versjonen av SIP-protokollen
 • 513 Meldingen er for stor

6xx = globale feil

 • 600 Opptatt overalt
 • 603 Avvist
 • 604 Eksister ikke noen steder
 • 606 Ikke akseptert
<