Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Liste over kjente SIP-svar

1xx = informerende svar

 • 100 Prøver
 • 180 Ringer
 • 181 Samtalen viderekobles
 • 182 Satt på vent
 • 183 Sesjonsfremgang

2xx = vellykkede svar

 • 200 OK
 • 202 akseptert: Brukes for henvisninger

3xx = omadresseringssvar

 • 300 Flere valg
 • 301 Permanent flyttet
 • 302 Midlertidig flyttet
 • 303 Bruk proxy
 • 380 Alternativ tjeneste

4xx = mislykkede forespørsler

 • 400 Ugyldig forespørsel
 • 401 Ikke autorisert: Brukes kun av registrarer. Proxyer benytter proxyautorisering 407
 • 402 Betaling påkreves (reservert for senere bruk)
 • 403 Forbudt
 • 404 Ikke funnet: Bruker ikke funnet
 • 405 Forbudt metode
 • 406 Ikke akseptert
 • 407 Proxy-autentisering påkreves
 • 408 Tidsavbrudd: Kunne ikke finne brukeren i tide
 • 410 Borte: Brukeren fantes, men er ikke tilgjengelig her lenger
 • 413 For stor URI-forespørsel
 • 414 Forespørsels-URI er for lang
 • 415 Mediatypen støttes ikke
 • 416 URI-skjema støttes ikke
 • 420 Ugyldig utvidelse: Ugyldig SIP-utvidelse benyttet, ikke forstått av serveren
 • 421 Utvidelse påkreves
 • 423 For kort intervall
 • 480 Midlertidig utilgjengelig
 • 481 Samtalen/overføringen eksisterer ikke
 • 482 Løkke oppdaget
 • 483 For mange hopp
 • 484 Ukomplett adresse
 • 485 Tvetydig
 • 486 Er opptatt her
 • 488 Ikke akseptert her
 • 491 Forespørsel venter
 • 493 Kan ikke dechiffreres: Kan ikke dekryptere S/MIME meldingskropp

5xx = serverfeil

 • 500 Intern serverfeil
 • 501 Ikke implementert: Gjeldende forespørselsmetode er ikke implementert her
 • 502 Ugyldig Gateway
 • 503 Tjenesten er utilgjengelig
 • 504 Tidsavbrudd på serveren
 • 505 Ustøttet versjon: Serveren støtter ikke denne versjonen av SIP-protokollen
 • 513 Meldingen er for stor

6xx = globale feil

 • 600 Opptatt overalt
 • 603 Avvist
 • 604 Eksister ikke noen steder
 • 606 Ikke akseptert

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express