Driftet telefonsentral kontra egen telefonsentral
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Driftet telefonsentral kontra egen telefonsentral

Mange bedrifter har et dilemma om de skal kjøpe en egen telefonsentral eller velge en driftet løsning. Kampen mellom driftet telefonsentral kontra egen telefonsentral kan starte. Alt avhenger av størrelsen på bedriften, og hva de ønsker å oppnå fra telefonsentralen.

For å kunne ta en avgjørelse må et tydelig bilde av begge variantene være tilgjengelig. Nedenfor finner du fordelene og ulempene med en driftet telefonsentral og en egen telefonsentral på stedet.

Driftet telefonsentral

 • En tredjepartstilbyder håndterer telefonsentralen og har alt ansvaret for at denne er i gang samt at de står ansvarlige for oppgradering av telefonsentralen
 • Det er færre installerings-, vedlikeholds- og driftskostnader involvert ved en driftet telefonsentral
 • Det er ikke behov for å bekymre seg for nettverksproblemer som båndbredde med en driftet telefonsentral. Dette er spesielt viktig for småbedrifter som ikke har båndbredden til å støtte samordnet kommunikasjon om VoIP
 • Det er ikke behov for dedikert personell til å administrere telefonsystemet, noe som gir lavere kostnader
 • Det er ikke behov for opplæring i hvordan telefonsystemet betjenes, hvordan utvidelser skal legges til og så videre. Tilbyderen av telefonsentralen gjør at dette for sluttbrukeren
 • Alle oppgraderinger er inkludert i vedlikeholdskostnadene, og utføres av tilbyderen av telefonsentralen automatisk

Egen telefonsentral på huset

 • Sluttbrukeren har mer kontroll over telefonsystemet
 • Gir muligheten til å integrere den egne telefonsentralen med andre programvareløsninger bedriften kjører. Som f.eks. CRM-systemer
 • Svært ideell for store organisasjoner som allerede har infrastrukturen, båndbredden og nettverksinnstillingene som er nødvendige for å kunne hoste sitt egen telefonsystem, samordnet kommunikasjon og VoIP
 • Det er ikke behov for å måtte støtte seg på kundestøtten til en tredjepartsleverandør for enkle oppgaver som det å legge til internlinjer
 • Alle data og innstillinger som er relatert til telefonsystemet er i sluttbrukerens egne hender
<