Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Driftet telefonsentral kontra egen telefonsentral

Mange bedrifter har et dilemma om de skal kjøpe en egen telefonsentral eller velge en driftet løsning. Kampen mellom driftet telefonsentral kontra egen telefonsentral kan starte. Alt avhenger av størrelsen på bedriften, og hva de ønsker å oppnå fra telefonsentralen.

For å kunne ta en avgjørelse må et tydelig bilde av begge variantene være tilgjengelig. Nedenfor finner du fordelene og ulempene med en driftet telefonsentral og en egen telefonsentral på stedet.

Driftet telefonsentral

 • En tredjepartstilbyder håndterer telefonsentralen og har alt ansvaret for at denne er i gang samt at de står ansvarlige for oppgradering av telefonsentralen
 • Det er færre installerings-, vedlikeholds- og driftskostnader involvert ved en driftet telefonsentral
 • Det er ikke behov for å bekymre seg for nettverksproblemer som båndbredde med en driftet telefonsentral. Dette er spesielt viktig for småbedrifter som ikke har båndbredden til å støtte samordnet kommunikasjon om VoIP
 • Det er ikke behov for dedikert personell til å administrere telefonsystemet, noe som gir lavere kostnader
 • Det er ikke behov for opplæring i hvordan telefonsystemet betjenes, hvordan utvidelser skal legges til og så videre. Tilbyderen av telefonsentralen gjør at dette for sluttbrukeren
 • Alle oppgraderinger er inkludert i vedlikeholdskostnadene, og utføres av tilbyderen av telefonsentralen automatisk

Egen telefonsentral på huset

 • Sluttbrukeren har mer kontroll over telefonsystemet
 • Gir muligheten til å integrere den egne telefonsentralen med andre programvareløsninger bedriften kjører. Som f.eks. CRM-systemer
 • Svært ideell for store organisasjoner som allerede har infrastrukturen, båndbredden og nettverksinnstillingene som er nødvendige for å kunne hoste sitt egen telefonsystem, samordnet kommunikasjon og VoIP
 • Det er ikke behov for å måtte støtte seg på kundestøtten til en tredjepartsleverandør for enkle oppgaver som det å legge til internlinjer
 • Alle data og innstillinger som er relatert til telefonsystemet er i sluttbrukerens egne hender

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express