Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Begrepsforklaring av VOIP (Voice over IP). Fagbegrep om VOIP

  • VOIP – Voice over Internet Protocol (også kalt IP-telefoni, Internett telefoni og digital telefoni) – her er det snakk om ruting av tale over Internett eller et annet IP-basert nettverk.
  • SIP – Session Initiation Protocol – er en protokoll utviklet av IETF M.MUSIC Working Group og er en foreslått standard for igangsettelse, modifisering og avslutning av en interaktiv brukerstyrt operasjon som involverer elementer som video, tale, øyeblikksmeldinger, online spilling og virtuell virkelighet.
  • PSTN – The Public Switched Telephone Network – er en sammenslutning av verdens offentlige nettverk av telefonsystemer, i likhet til at Internett er en sammenslutning av et offentlig IP-basert pakkesvitsjet nettverk.
  • ISDN – Integrated Services Digital Network – er et nettverk av telefonsystemer laget for å la digital (som er det motsatte av analog) tale- og datatrafikk gå gjennom en vanlig kobberlinje til et telefonapparat. Dette medfører bedre kvalitet og høyere hastighet på dataoverføring sammenlignet med analoge systemer.
  • PBX – Private Branch eXchange (også kalt Private Business eXchange) – er et telefonutvekslingssystem som eies av det enkelte firma, i motsetning til et som eies av telefonleverandøren.
  • IVR – om telefoni, Interactive Voice Response – er et databasert system som gir en person som ringer muligheten til å utføre valg fra en telefonsvarer styrt av et datasystem.
  • DID – Direct Inward Dialing (også kalt DDI i Europa) er et sentralbord tilgjengelig fra telefonileverandøren som styres av leverandøren, der alle samtaler går gjennom kundens eget sentralbord hos teleoperatøren.
  • RFC – Request for Comments (anmodning om kommentarer) er en serie av internasjonalt nummererte standarder på Internett som ofte etterfølges av både kommersiell og gratis programvare på Internett og i UNIX-samfunn.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express