Co znamenají výrazy FXS a FXO?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Co znamenají výrazy FXS a FXO?

FXS a FXO jsou názvy portů používaných analogovými telefonickými linkami (rovněž pod označením POTS (Plain Old Telephone Service – obyčejný telefon)

FXS – port rozhraní Foreign eXchange Subscriber fyzicky zajišťuje analogovou linku předplatiteli. Jinými slovy se jedná o ‘zásuvku na zdi’, která přináší oznamovací tón, napájení z baterie a vyzváněcí napětí

FXO – port rozhraní Foreign eXchange Office přijímá analogovou linku. Jedná se o zásuvku na telefonu nebo na faxu nebo zásuvky analogového telefonního systému. Tento port je zdrojem signálu přihlášení a odhlášení (uzavření smyčky). Vzhledem k tomu, že je port FXO připojen k zařízení, například k faxu nebo k telefonu, toto zařízení se často nazývá ‘zařízení FXO’.

Porty FXO a FXS jsou vždy spárovány, tzn. podobně jako zásuvka/zástrčka.

Není-li k dispozici pobočková ústředna (PBX), připojuje se telefon přímo k portu FXS přípojky telefonní společnosti.

fxs-fxo-no-pbx

Porty FXS / FXO bez pobočkové ústředny (PBX)

Je-li pobočková ústředna (PBX) k dispozici, jsou telefony připojené k telefonním linkám poskytovatele přes ústřednu. Z tohoto důvodu musí být pobočková ústředna vybavena jak porty FXO (pro připojení k portům FXS poskytovatele telefonních linek), tak porty FXS (pro připojení telefonních přístrojů nebo faxů).

fxs-fxo-pbx

Porty FXS / FXO s pobočkovou ústřednou

FXS, FXO a VOIP

S výrazy FXS a FXO se setkáte při rozhodování o nákupu zařízení, které by vám umožnilo připojit analogové telefonní linky k telefonnímu systému VOIP, analogové telefony k telefonnímu systému VOIP, běžné pobočkové ústředny k poskytovateli služby VOIP nebo ke vzájemnému propojení prostřednictvím Internetu.

Brána FXO

Aby bylo možné připojit analogové telefonní linky k IP PBX, je zapotřebí brána FXO. Tato brána umožňuje připojit port FXS k portu FXO brány, která následně převede analogovou telefonní linku na volání VOIP.

fxo-gateway

Brána FXS

Brána FXS se používá k připojení jedné nebo více linek běžné pobočkové ústředny k telefonnímu systému VOIP nebo k poskytovateli. Brána FXS je nezbytná, protože umožňuje připojit porty FXO (které jsou obvykle připojeny k poskytovateli telefonních linek) k Internetu nebo k systému VOIP.

fxs-gateway

Adaptér FXS a.k.a. adaptér ATA

Adaptér FXS slouží k připojení analogového telefonního přístroje nebo faxu k telefonnímu systému VOIP nebo k poskytovateli služby VOIP. Tento adaptér je nezbytný, protože umožňuje připojit port FXO telefonního přístroje nebo faxu k adaptéru.

fxs-adapter

Připojení

 

Funkce FXS/ FXO – jak to přesně funguje

Pokud vás zajímá, jak porty FXS/FXO vzájemně spolupracují, přečtěte si následující postup:
Chcete-li volat:

  1. Zvednete sluchátko telefonu (zařízení FXO). Port FXS rozpozná, že je zvednuté sluchátko.
  2. Vytočíte telefonní číslo, které bude odesláno jako číslice DTMF (Dual-Tone Multi-) na port FXS.

Příchozí volání

  1. Port FXS přijme volání a potom vyšle vyzváněcí napětí do připojeného zařízení FXO.
  2. Telefon začne vyzvánět.
  3. Po zvednutí sluchátka můžete přijmout volání.

Ukončení volání – port FXS se obvykle spoléhá na to, že volání ukončí některé z připojených zařízení FXO.
Poznámka: Analogová telefonní linka přivádí na port FXS přibližně 50 voltů stejnosměrného napětí. Z tohoto důvodu můžete cítit mírné ‘šimrání’, když se dotknete připojené telefonní linky. Toto napětí umožňuje telefonovat v případě výpadku dodávky elektrické energie.

<