Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Co znamenají výrazy FXS a FXO?

FXS a FXO jsou názvy portů používaných analogovými telefonickými linkami (rovněž pod označením POTS (Plain Old Telephone Service – obyčejný telefon)

FXS – port rozhraní Foreign eXchange Subscriber fyzicky zajišťuje analogovou linku předplatiteli. Jinými slovy se jedná o ‘zásuvku na zdi’, která přináší oznamovací tón, napájení z baterie a vyzváněcí napětí

FXO – port rozhraní Foreign eXchange Office přijímá analogovou linku. Jedná se o zásuvku na telefonu nebo na faxu nebo zásuvky analogového telefonního systému. Tento port je zdrojem signálu přihlášení a odhlášení (uzavření smyčky). Vzhledem k tomu, že je port FXO připojen k zařízení, například k faxu nebo k telefonu, toto zařízení se často nazývá ‘zařízení FXO’.

Porty FXO a FXS jsou vždy spárovány, tzn. podobně jako zásuvka/zástrčka.

Není-li k dispozici pobočková ústředna (PBX), připojuje se telefon přímo k portu FXS přípojky telefonní společnosti.

fxs-fxo-no-pbx

Porty FXS / FXO bez pobočkové ústředny (PBX)

Je-li pobočková ústředna (PBX) k dispozici, jsou telefony připojené k telefonním linkám poskytovatele přes ústřednu. Z tohoto důvodu musí být pobočková ústředna vybavena jak porty FXO (pro připojení k portům FXS poskytovatele telefonních linek), tak porty FXS (pro připojení telefonních přístrojů nebo faxů).

fxs-fxo-pbx

Porty FXS / FXO s pobočkovou ústřednou

FXS, FXO a VOIP

S výrazy FXS a FXO se setkáte při rozhodování o nákupu zařízení, které by vám umožnilo připojit analogové telefonní linky k telefonnímu systému VOIP, analogové telefony k telefonnímu systému VOIP, běžné pobočkové ústředny k poskytovateli služby VOIP nebo ke vzájemnému propojení prostřednictvím Internetu.

Brána FXO

Aby bylo možné připojit analogové telefonní linky k IP PBX, je zapotřebí brána FXO. Tato brána umožňuje připojit port FXS k portu FXO brány, která následně převede analogovou telefonní linku na volání VOIP.

fxo-gateway

Brána FXS

Brána FXS se používá k připojení jedné nebo více linek běžné pobočkové ústředny k telefonnímu systému VOIP nebo k poskytovateli. Brána FXS je nezbytná, protože umožňuje připojit porty FXO (které jsou obvykle připojeny k poskytovateli telefonních linek) k Internetu nebo k systému VOIP.

fxs-gateway

Adaptér FXS a.k.a. adaptér ATA

Adaptér FXS slouží k připojení analogového telefonního přístroje nebo faxu k telefonnímu systému VOIP nebo k poskytovateli služby VOIP. Tento adaptér je nezbytný, protože umožňuje připojit port FXO telefonního přístroje nebo faxu k adaptéru.

fxs-adapter

Připojení

Funkce FXS/ FXO – jak to přesně funguje

Pokud vás zajímá, jak porty FXS/FXO vzájemně spolupracují, přečtěte si následující postup:
Chcete-li volat:

  1. Zvednete sluchátko telefonu (zařízení FXO). Port FXS rozpozná, že je zvednuté sluchátko.
  2. Vytočíte telefonní číslo, které bude odesláno jako číslice DTMF (Dual-Tone Multi-) na port FXS.

Příchozí volání

  1. Port FXS přijme volání a potom vyšle vyzváněcí napětí do připojeného zařízení FXO.
  2. Telefon začne vyzvánět.
  3. Po zvednutí sluchátka můžete přijmout volání.

Ukončení volání – port FXS se obvykle spoléhá na to, že volání ukončí některé z připojených zařízení FXO.
Poznámka: Analogová telefonní linka přivádí na port FXS přibližně 50 voltů stejnosměrného napětí. Z tohoto důvodu můžete cítit mírné ‘šimrání’, když se dotknete připojené telefonní linky. Toto napětí umožňuje telefonovat v případě výpadku dodávky elektrické energie.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express