Hostovaná vs. lokální pobočková ústředna
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Hostovaná vs. lokální pobočková ústředna

Mnohé společnosti řeší dilema, zda si mají pořídit lokální (on-premise) ústřednu, nebo hostovanou ústřednu – na začátku je tedy rozhodování mezi těmito dvěma řešeními. Vše záleží na velikosti dané firmy a na tom, co chce pořízením pobočkové ústředny získat.

Pro přijetí správného rozhodnutí je třeba mít jasnou představu o obou řešeních pobočkové ústředny. Následující text uvádí výhody i nevýhody hostované a on-premise ústředny.

Hostovaná pobočková ústředna

 • Pobočkovou ústřednu obsluhuje třetí strana, na kterou přechází veškerá zodpovědnost za zajištění provozu a upgradování hostované ústředny.
 • S hostovanou ústřednou souvisí nižší náklady na instalaci, provoz a údržbuu.
 • Při použití hostované ústředny se není potřeba starat o problémy se sítí, jako je šířka pásma – to je obzvláště důležité pro malé a střední firmy, které nedisponují šířkou pásma potřebnou pro řešení jednotné komunikace a VoIP.
 • Nejsou zapotřebí specializovaní pracovníci zajišťující správu telefonního systému; náklady na toto řešení jsou nižší.
 • K provozu telefonního systému, přidávání telefonních klapek atd. není zapotřebí absolvovat školení. Poskytovatel pobočkové ústředny zajistí pro koncového zákazníka všechny tyto záležitosti.
 • Všechny upgrady jsou již zahrnuty v nákladech na údržbu a jsou automaticky realizovány poskytovatelem pobočkové ústředny.

Lokální (on-premise) pobočková ústředna

 • Koncový uživatel má lepší kontrolu nad svým telefonním systémem.
 • Je tu možnost integrace lokální ústředny s dalšími softwarovými systémy, které společnost provozuje. Například s CRM systémy.
 • Ideální řešení pro rozsáhlé organizace, které již disponují infrastrukturou, šířkou pásma a nastavením sítě, které jsou potřeba k hostování vlastního telefonního systému, jednotné komunikační platformy a VoIP.
 • Není nutné se spoléhat na podporu jiného poskytovatele ústředny při vyřizování jednoduchých úkonů, jako je třeba přidání telefonních klapek.
 • Všechna data a nastavení telefonního systému jsou v rukou koncového uživatele.
<