TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Příklad telefonické relace SIP mezi dvěma telefony

SIP-call-between-two-phones

Telefonická relace SIP se zahájí následovně:

  • Volající telefon odešle pozvánku
  • Volaný telefon odešle zpět informační odpověď 100 – Trying (Pokus).
  • Jakmile volaný telefon začne vyzvánět, je zpět odeslána odpověď 180 – Ringing (Vyzvánění)
  • Jakmile volaný zvedne telefon, volaný telefon odešle odpověď 200 – OK
  • Volající telefon reaguje pomocí ACK – potvrzení (z anglického „acknowledgement“),
  • Nyní se vlastní konverzace přenáší jako data pomocí RTP
  • Když volaný člověk zavěsí, je na volající telefon odeslán příkaz BYE
  • Volající telefon odpoví 200 – OK.

Přesně tak jednoduché to je! Protokol SIP je snadno pochopitelný a logický.

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud