Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Umíte vyjmenovat všechny známé odpovědi SIP?

1xx = informační odpovědi

 • 100 Trying (Pokus)
 • 180 Ringing (Vyzvánění)
 • 181 Call Is Being Forwarded (Hovor je přesměrován)
 • 182 Queued (Fronta)
 • 183 Session Progress (Postup relace)

2xx = odpovědi o dosažení úspěchu

 • 200 OK
 • 202 accepted: Used for referrals (přijat: Použití pro doporučení)

3xx = odpovědi o přesměrování

 • 300 Multiple Choices (Více voleb)
 • 301 Moved Permanently (Trvale přemístěn)
 • 302 Moved Temporarily (Dočasně přemístěn)
 • 305 Use Proxy (Použití proxy)
 • 380 Alternative Service (Alternativní služba)

4xx = selhání příkazu

 • 400 Bad Request (Nesprávný příkaz)
 • 401 Unauthorized: Used only by registrars. Proxys should use proxy authorization 407 (Neautorizovaný: Používají pouze registrátoři. Při využití proxy by se měla použít autorizace proxy 407)
 • 402 Payment Required (Reserved for future use) (Požadována platba (rezervováno pro budoucí použití))
 • 403 Forbidden (Zakázáno)
 • 404 Not Found: User not found (Není nalezen: Uživatel nebyl nalezen)
 • 405 Method Not Allowed (Metoda není povolena)
 • 406 Not Acceptable (Není přijatelné)
 • 407 Proxy Authentication Required (Požadovaná autentizace proxy)
 • 408 Request Timeout: Couldn’t find the user in time (Časový limit příkazu: Uživatele se nepodařilo najít včas)
 • 410 Gone: The user existed once, but is not available here any more. (Je pryč: Uživatel kdysi existoval, ale již není k dispozici.)
 • 413 Request Entity Too Large (Entita příkazu je příliš velká)
 • 414 Request-URI Too Long (URI příkazu je příliš dlouhý)
 • 415 Unsupported Media Type (Typ média není podporován)
 • 416 Unsupported URI Scheme (Plán URI není podporován)
 • 420 Bad Extension: Bad SIP Protocol Extension used, not understood by the server (Nesprávná přípona: Je použita nesprávná přípona protokolu SIP, pro server není srozumitelná)
 • 421 Extension Required (Je požadována přípona)
 • 423 Interval Too Brief (Interval je příliš krátký)
 • 480 Temporarily Unavailable (Dočasně není k dispozici)
 • 481 Call/Transaction Does Not Exist (Hovor/transakce neexistuje)
 • 482 Loop Detected (Detekována smyčka)
 • 483 Too Many Hops (Příliš mnoho skoků)
 • 484 Address Incomplete (Adresa není úplná)
 • 485 Ambiguous (Nejasný)
 • 486 Busy Here (Zaneprázdněný)
 • 487 Request Terminated (Příkaz ukončen)
 • 488 Not Acceptable Here (Nepřijatelný)
 • 491 Request Pending (Příkaz čeká)
 • 493 Undecipherable: Could not decrypt S/MIME body part (Nerozluštitelný: Nepodařilo se rozluštit část těla S/MIME)

5xx = chyby serveru

 • 500 Server Internal Error (Vnitřní chyba serveru)
 • 501 Not Implemented: The SIP request method is not implemented here (Neimplementováno: Příkaz/metoda SIP zde není implementována)
 • 502 Bad Gateway (Nesprávná brána)
 • 503 Service Unavailable (Služba není k dispozici)
 • 504 Server Time-out (Časová limit serveru)
 • 505 Version Not Supported: The server does not support this version of the SIP protocol (Verze není podporována: Server nepodporuje tuto verzi protokolu SIP)
 • 513 Message Too Large (Zpráva je příliš velká)

6xx = globální selhání

 • 600 Busy Everywhere (Vše je zaneprázdněno)
 • 603 Decline (Odmítnutí)
 • 604 Does Not Exist Anywhere (Nikde neexistuje)
 • 606 Not Acceptable (Nepřijatelný)

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express