Umíte vyjmenovat všechny známé odpovědi SIP?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Umíte vyjmenovat všechny známé odpovědi SIP?

1xx = informační odpovědi

 • 100 Trying (Pokus)
 • 180 Ringing (Vyzvánění)
 • 181 Call Is Being Forwarded (Hovor je přesměrován)
 • 182 Queued (Fronta)
 • 183 Session Progress (Postup relace)

2xx = odpovědi o dosažení úspěchu

 • 200 OK
 • 202 accepted: Used for referrals (přijat: Použití pro doporučení)

3xx = odpovědi o přesměrování

 • 300 Multiple Choices (Více voleb)
 • 301 Moved Permanently (Trvale přemístěn)
 • 302 Moved Temporarily (Dočasně přemístěn)
 • 305 Use Proxy (Použití proxy)
 • 380 Alternative Service (Alternativní služba)

4xx = selhání příkazu

 • 400 Bad Request (Nesprávný příkaz)
 • 401 Unauthorized: Used only by registrars. Proxys should use proxy authorization 407 (Neautorizovaný: Používají pouze registrátoři. Při využití proxy by se měla použít autorizace proxy 407)
 • 402 Payment Required (Reserved for future use) (Požadována platba (rezervováno pro budoucí použití))
 • 403 Forbidden (Zakázáno)
 • 404 Not Found: User not found (Není nalezen: Uživatel nebyl nalezen)
 • 405 Method Not Allowed (Metoda není povolena)
 • 406 Not Acceptable (Není přijatelné)
 • 407 Proxy Authentication Required (Požadovaná autentizace proxy)
 • 408 Request Timeout: Couldn’t find the user in time (Časový limit příkazu: Uživatele se nepodařilo najít včas)
 • 410 Gone: The user existed once, but is not available here any more. (Je pryč: Uživatel kdysi existoval, ale již není k dispozici.)
 • 413 Request Entity Too Large (Entita příkazu je příliš velká)
 • 414 Request-URI Too Long (URI příkazu je příliš dlouhý)
 • 415 Unsupported Media Type (Typ média není podporován)
 • 416 Unsupported URI Scheme (Plán URI není podporován)
 • 420 Bad Extension: Bad SIP Protocol Extension used, not understood by the server (Nesprávná přípona: Je použita nesprávná přípona protokolu SIP, pro server není srozumitelná)
 • 421 Extension Required (Je požadována přípona)
 • 423 Interval Too Brief (Interval je příliš krátký)
 • 480 Temporarily Unavailable (Dočasně není k dispozici)
 • 481 Call/Transaction Does Not Exist (Hovor/transakce neexistuje)
 • 482 Loop Detected (Detekována smyčka)
 • 483 Too Many Hops (Příliš mnoho skoků)
 • 484 Address Incomplete (Adresa není úplná)
 • 485 Ambiguous (Nejasný)
 • 486 Busy Here (Zaneprázdněný)
 • 487 Request Terminated (Příkaz ukončen)
 • 488 Not Acceptable Here (Nepřijatelný)
 • 491 Request Pending (Příkaz čeká)
 • 493 Undecipherable: Could not decrypt S/MIME body part (Nerozluštitelný: Nepodařilo se rozluštit část těla S/MIME)

5xx = chyby serveru

 • 500 Server Internal Error (Vnitřní chyba serveru)
 • 501 Not Implemented: The SIP request method is not implemented here (Neimplementováno: Příkaz/metoda SIP zde není implementována)
 • 502 Bad Gateway (Nesprávná brána)
 • 503 Service Unavailable (Služba není k dispozici)
 • 504 Server Time-out (Časová limit serveru)
 • 505 Version Not Supported: The server does not support this version of the SIP protocol (Verze není podporována: Server nepodporuje tuto verzi protokolu SIP)
 • 513 Message Too Large (Zpráva je příliš velká)

6xx = globální selhání

 • 600 Busy Everywhere (Vše je zaneprázdněno)
 • 603 Decline (Odmítnutí)
 • 604 Does Not Exist Anywhere (Nikde neexistuje)
 • 606 Not Acceptable (Nepřijatelný)

 

<