Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Co je telefonní systém PBX?

PBX je zkratka výrazu Private Branch Exchange (soukromá pobočková ústředna), což je vlastně soukromá telefonní síť používaná v rámci podniku. Uživatelé telefonního systému PBX sdílejí určitý počet externích linek, aby mohli telefonovat mimo lokální systém.

3CX_ip-pbx-overview
Ústředna PBX propojuje interní telefony v podniku a připojuje je také k veřejné komutované telefonní síti (PSTN). Jednou z nedávných tendencí ve vývoji telefonních systémů PBX je VoIP PBX známý také jako IP PBX, který k přenosu volání používá internetový protokol IP.

V současnosti existují čtyři různé možnosti pro telefonický systém PBX:

  • PBX
  • Hostovaný/virtuální PBX
  • IP PBX
  • Hostovaný/virtuální IP PBX

IP PBX je softwarové řešení telefonního systému PBX, které umožňuje provádět určité úlohy a poskytuje služby, které mohou být obtížné a nákladné pro implementaci do tradiční podnikové ústředny PBX.

Dobrým příkladem telefonního systému IP PBX je telefonní systém 3CX pro Windows.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express