Co je telefonní systém PBX?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Co je telefonní systém PBX?

PBX je zkratka výrazu Private Branch Exchange (soukromá pobočková ústředna), což je vlastně soukromá telefonní síť používaná v rámci podniku. Uživatelé telefonního systému PBX sdílejí určitý počet externích linek, aby mohli telefonovat mimo lokální systém.

3CX_ip-pbx-overview
Ústředna PBX propojuje interní telefony v podniku a připojuje je také k veřejné komutované telefonní síti (PSTN). Jednou z nedávných tendencí ve vývoji telefonních systémů PBX je VoIP PBX známý také jako IP PBX, který k přenosu volání používá internetový protokol IP.

V současnosti existují čtyři různé možnosti pro telefonický systém PBX:

  • PBX
  • Hostovaný/virtuální PBX
  • IP PBX
  • Hostovaný/virtuální IP PBX

IP PBX je softwarové řešení telefonního systému PBX, které umožňuje provádět určité úlohy a poskytuje služby, které mohou být obtížné a nákladné pro implementaci do tradiční podnikové ústředny PBX.

Dobrým příkladem telefonního systému IP PBX je telefonní systém 3CX pro Windows.

<