Definice VOIP
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Definice VOIP

  • VoIP – protokol Voice over Internet Protocol (rovněž označovaný jako IP telefonie, internetová telefonie a digitální telefonie) – slouží k přenášení hlasové komunikace prostřednictvím Internetu nebo jakékoli sítě, která využívá protokol IP.
  • SIP – protokol Session Initiation Protocol – tento protokol vyvinula pracovní skupina IETF MMUSIC jako standard pro navázání, upravování a ukončení interaktivní komunikace mezi uživateli; tato komunikace může zahrnovat multimediální prvky, jako například video, hlas, rychlé zprávy, hry online a virtuální realita.
  • PSTN – Public Switched Telephone Network neboli veřejná telefonní síť – představuje propojení mezinárodních veřejných telefonních sítí, podobně jako Internet představuje propojení celosvětových sítí pro přenášení datových paketů prostřednictvím protokolu IP.
  • ISDN – Integrated Services Digital Network neboli číslicová síť s integrovaným provozem – typ veřejné telefonní sítě, která umožňuje digitální přenos hlasu a dat (na rozdíl od analogového) prostřednictvím běžných měděných telefonních kabelů. Tato síť dosahuje lepší kvality a vyšší rychlosti přenosu, než nabízeji analogové systémy.
  • PBX – Private Branch eXchange (též Private Business eXchange) neboli privátní telefonní ústředna – telefonní ústředna, kterou vlastní soukromá firma nebo podnik – na rozdíl od telefonních ústředen, které vlastní poskytovatel telefonních rozvodů nebo telekomunikační společnost.
  • IVR – v oblasti telefonie interaktivní hlasový systém – počítačový systém, který umožňuje uživateli (obvykle volajícímu) vybírat možnosti z hlasové nabídky nebo jiného rozhraní systému.
  • DID – Direct Inward Dialing (v Evropě též DDI) neboli provolení – tuto funkci nabízejí telekomunikační společnosti zákazníkům s pobočkovými ústřednami. Telefonní společnost poskytuje množinu čísel, která jsou všechna připojena k pobočkové ústředně zákazníka.
  • RFC – Request for Comments neboli žádost o komentáře – jeden z mnoha internetových informačních dokumentů a standardů, který bývá velice často následován komerčním softwarem a freewarem v internetových a unixových komunitách.
<