Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Definice VOIP

  • VoIP – protokol Voice over Internet Protocol (rovněž označovaný jako IP telefonie, internetová telefonie a digitální telefonie) – slouží k přenášení hlasové komunikace prostřednictvím Internetu nebo jakékoli sítě, která využívá protokol IP.
  • SIP – protokol Session Initiation Protocol – tento protokol vyvinula pracovní skupina IETF MMUSIC jako standard pro navázání, upravování a ukončení interaktivní komunikace mezi uživateli; tato komunikace může zahrnovat multimediální prvky, jako například video, hlas, rychlé zprávy, hry online a virtuální realita.
  • PSTN – Public Switched Telephone Network neboli veřejná telefonní síť – představuje propojení mezinárodních veřejných telefonních sítí, podobně jako Internet představuje propojení celosvětových sítí pro přenášení datových paketů prostřednictvím protokolu IP.
  • ISDN – Integrated Services Digital Network neboli číslicová síť s integrovaným provozem – typ veřejné telefonní sítě, která umožňuje digitální přenos hlasu a dat (na rozdíl od analogového) prostřednictvím běžných měděných telefonních kabelů. Tato síť dosahuje lepší kvality a vyšší rychlosti přenosu, než nabízeji analogové systémy.
  • PBX – Private Branch eXchange (též Private Business eXchange) neboli privátní telefonní ústředna – telefonní ústředna, kterou vlastní soukromá firma nebo podnik – na rozdíl od telefonních ústředen, které vlastní poskytovatel telefonních rozvodů nebo telekomunikační společnost.
  • IVR – v oblasti telefonie interaktivní hlasový systém – počítačový systém, který umožňuje uživateli (obvykle volajícímu) vybírat možnosti z hlasové nabídky nebo jiného rozhraní systému.
  • DID – Direct Inward Dialing (v Evropě též DDI) neboli provolení – tuto funkci nabízejí telekomunikační společnosti zákazníkům s pobočkovými ústřednami. Telefonní společnost poskytuje množinu čísel, která jsou všechna připojena k pobočkové ústředně zákazníka.
  • RFC – Request for Comments neboli žádost o komentáře – jeden z mnoha internetových informačních dokumentů a standardů, který bývá velice často následován komerčním softwarem a freewarem v internetových a unixových komunitách.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express