Mikä on ALG?
3CX PBX in the Cloud
1 year FREE - no ties!
google cloud platform
3CX
Zero Admin
With the new Dashboard
3CX
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
3CX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
3CX
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
3CX
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
3CX
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
3CX
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux
Fast & easy call management
With the 3CX Web Client

Mikä on ALG?

ALG (Application Layer Gateway) eli sovelluskerroksen yhdyskäytäväpalvelu on ohjelmistokomponentti, joka  hallinnoi tiettyjä sovellusprotokollia, kuten SIP (Session Initiation Protocol) ja FTP (File Transfer Protocol). ALG toimii välittäjänä Internetin ja sovellusprotokollaa tulkitsevan sovelluspalvelimen välillä. ALG näyttäytyy päätepalvelimena (end point server), ja se kontrolloi sallitaanko vai estetäänkö liikenne sovelluspalvelimelle. Tätä varten se estää ja analysoi tietyntyyppistä liikennettä, allokoi resursseja määrittää dynaamisia sääntöjä liikenteen sallimiseksi yhdyskäytävässä.

ALG:llä on seuraavia tehtäviä

  • Se sallii client-sovelluksille dynaamisten TCP/UDP-porttien käytön kommunikointiin tunnettujen, palvelinsovellusten käyttämien porttien kanssa, myös silloin, kun palomuurin konfigurointi sallii liikenteen vain rajoitettujen porttien kautta. Ilman ALG:tä yhdyskäytävät sulkeutuvat, tai verkon ylläpitäjä joutuu avaamaan palomuuriin useita portteja, näin ollen heikentäen verkon turvallisuutta ja mahdollistaen hyökkäykset kyseisiin portteihin.
  • Se tunnistaa sovelluksille ominaiset käskyt ja tarjoaa tietoturvatarkistuksia kattamaan niitä.
  • Se voi tulkita verkkokerroksen osoitetiedot, jotka löytyvät sovelluksen tietosisällöstä.
  • Synkronoi useat osapuolten väliset streamit ja istunnot.