3CX PBX in the Cloud
1 year FREE - no ties!
google cloud platform
3CX
Zero Admin
With the new Dashboard
3CX
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
3CX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
3CX
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
3CX
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
3CX
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
3CX
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux
Fast & easy call management
With the 3CX Web Client

Mitä ovat FXS ja FXO?

FXS ja FXO ovat analogisten puhelinlinjojen portteja (tunnetaan myös nimellä POTS – Plain Old Telephone Service )

FXS – Foreign eXchange Subscriber –liitäntä on portti, jonka kautta tilaaja saa analogisen linjan. Toisin sanoen se on “pistoke”, joka antaa valintaäänen, akun virran ja soittovirran.

FXO – Foreign eXchange Office –liitäntä on portti, jonka kautta saadaan analoginen linja. Se on analogisen puhelinjärjestelmän puhelimen tai faksilaitteen pistoke/pistokkeet. Järjestelmässä on kuuloke paikoillaan/kuuloke paikoiltaan ilmaisin (silmukka kiinni). Koska FXO-portti on kytketty laitteeseen kuten faksiin tai puhelimeen, laitetta kutsutaan usein FXO-laitteeksi.

FXO ja FXS ovat aina pari, kuten esim. uros- ja naarasliitin.

Jos puhelinvaihde ei ole käytössä, puhelin liitetään suoraan puhelinyhtiön FXS-porttiin.

fxs-fxo-no-pbx

FXS / FXO ilman puhelinvaihdetta

Jos puhelinvaihde on käytössä, kytke puhelinyhtiön linjat ja puhelimet puhelinvaihteeseen. Siksi puhelinvaihteessa tulee olla sekä FXO-portit (kytketään puhelinyhtiön FXS-portteihin) että FXS-portit (kytketään puhelimeen tai faksiin).

fxs-fxo-pbx

 FXS / FXO puhelinvaihteella

FXS & FXO & VOIP

Termit FXS ja FXO esiintyvät kun päätetään hankkia laitteisto, jolla voidaan kytkeä analogiset puhelinlinjat VOIP-puhelinjärjestelmään tai perinteiset puhelinvaihteet VOIP-palveluntarjoajaan tai toisiinsa Internetin välityksellä.

FXO-yhdyskäytävä

Analogisten puhelinlinjojen kytkemiseksi IP-puhelinvaihteeseen tarvitaan FXO-yhdyskäytävä. Tämän avulla voidaan kytkeä FXS-portti yhdyskäytävän FXO-porttiin, joka kääntää analogisen puhelinlinjan VOIP-puheluksi.

fxo-gateway

FXS-yhdyskäytävä

FXS-yhdyskäytävällä kytketään yksi tai useampi perinteisen puhelinvaihteen linja VOIP-puhelinjärjestelmään tai palveluntarjoajaan. FXS-yhdyskäytävä tarvitaan FXO-porttien (jotka ovat tavallisesti kytketty puhelinyhtiöön) Internetiin tai VOIP-järjestelmään kytkemistä varten.

fxs-gateway

FXS-sovitin tunnetaan myös nimellä ATA-sovitin

FXS-sovitinta käytetään analogisen puhelinlinjan tai faksilaitteen kytkemiseksi VOIP-puhelinjärjestelmään tai VOIP-palveluntarjoajaan. Tätä tarvitaan puhelimen tai faksin FXO-portin kytkemiseksi sovittimeen.

fxs-adapter

Yhteyden muodostaminen

 

FXS-/ FXO-toiminto

Seuraavassa kuvataan FXS- ja FXO-porttien yhteentoimivuuden toimintajärjestys:

Puhelun suorittaminen:

  1. Puhelimen (FXO-laite) kuuloke nostetaan. FXS-portti havaitsee, että kuuloke on paikoiltaan.
  2. Puhelinnumeroon, joka siirtyy kaksiäänitaajuusmerkkinä (DTMF) FXS-porttiin, soitetaan.

Tuleva puhelu

  1. FXS-portti vastaanottaa puhelun ja lähettää oikean soittojännitteen kytkettyyn FXO-laitteeseen.
  2. Puhelin soi.
  3. Puheluun voidaan vastata heti kun kuuloke nostetaan.

Puhelun lopettaminen – tavallisesti FXS-portti olettaa jommankumman kytketystä FXO-laitteesta lopettavan puhelun.

Huom. Analoginen puhelinlinja siirtää noin 50 volttia tasasähköä FXS-porttiin. Siksi käyttäjä saa pienen “sähköiskun” koskiessaan puhelinlinjaan. Täten puheluja voidaan tehdä myös sähkökatkoksen aikana.