3CX PBX in the Cloud
1 year FREE - no ties!
google cloud platform
3CX
Zero Admin
With the new Dashboard
3CX
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
3CX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
3CX
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
3CX
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
3CX
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
3CX
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux
Fast & easy call management
With the 3CX Web Client

Hostatty PBX vai paikallinen PBX

Useat yritykset pohdiskelevat, pitäisikö heidän hankkia paikallinen vai hostattu puhelinjärjestelmä, ja kamppailu näiden ratkaisujen välillä onkin kova. Valinta riippuu yrityksen koosta ja puhelinjärjestelmälle asetetuista tavoitteista.

Päätöksen tekemiseksi on tärkeää muodostaa selvä kuva molemmista PBX-vaihtoehdoista. Alla listaamme sekä hostatun, että paikallisen puhelinjärjestelmän edut ja haitat.

Hostattu PBX 

 

 • Kolmas osapuoli huolehtii puhelinjärjestelmästä ja kaikkesta sen ylläpidosta ja päivittämisestä.
 • Asennuksesta, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kulut ovat hostatussa puhelinjärjestelmässä pienemmät.
 • Palveluna tarjottavan  puhelinjärjestelmän käyttäjän ei tarvitse huolehtia verkosta aiheutuvista ongelmista, esimerkiksi kaistanleveyden riittämisestä. Tämä hyödyttää erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksä, joiden kaistanleveys ei riitä Yhdistettyyn Viestintään ja VoIP-ratkaisuihin.
 • Erillistä hallinnoinnista vastaavaa henkilöä ei tarvita: tämä pienentää kuluja.
 • Puhelinjärjestelmän käyttö, alanumeroiden lisääminen jne. ei vaadi erillistä koulutusta. Palveluntarjoaja hoitaa kaiken tämän asiakkaan puolesta.
 • Kaikki päivitykset sisältyvät hallintakuluihin, ja palveluntarjoaja hoitaa ne automaattisesti.

Paikallinen PBX 

 • Asiakkaalla on enemmän mahdollisuuksia kontrolloida puhelinjärjestelmäänsä.
 • Paikallisen järjestelmän voi tarvittaessa integroida muiden yrityksen ohjelmistojen, kuten CRM-järjestelmän, kanssa.
 • Paras ratkaisu suurille yrityksille, joilla on jo tarvittava infrastruktuuri, kaistanleveys ja verkkoasetukset oman puhelinjärjestelmän, Yhdistetyn Viestinnän ja VoIP:in ylläpitoon.
 • Yrityksen ei tarvitse kääntyä palveluntarjoajan puoleen yksinkertaisissa tehtävissä,
 • Kaikki järjestelmän data ja asetukset ovat käyttäjän hallinnassa