Hostattu PBX vai paikallinen PBX
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Hostatty PBX vai paikallinen PBX

Useat yritykset pohdiskelevat, pitäisikö heidän hankkia paikallinen vai hostattu puhelinjärjestelmä, ja kamppailu näiden ratkaisujen välillä onkin kova. Valinta riippuu yrityksen koosta ja puhelinjärjestelmälle asetetuista tavoitteista.

Päätöksen tekemiseksi on tärkeää muodostaa selvä kuva molemmista PBX-vaihtoehdoista. Alla listaamme sekä hostatun, että paikallisen puhelinjärjestelmän edut ja haitat.

Hostattu PBX 

 

 • Kolmas osapuoli huolehtii puhelinjärjestelmästä ja kaikkesta sen ylläpidosta ja päivittämisestä.
 • Asennuksesta, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kulut ovat hostatussa puhelinjärjestelmässä pienemmät.
 • Palveluna tarjottavan  puhelinjärjestelmän käyttäjän ei tarvitse huolehtia verkosta aiheutuvista ongelmista, esimerkiksi kaistanleveyden riittämisestä. Tämä hyödyttää erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksä, joiden kaistanleveys ei riitä Yhdistettyyn Viestintään ja VoIP-ratkaisuihin.
 • Erillistä hallinnoinnista vastaavaa henkilöä ei tarvita: tämä pienentää kuluja.
 • Puhelinjärjestelmän käyttö, alanumeroiden lisääminen jne. ei vaadi erillistä koulutusta. Palveluntarjoaja hoitaa kaiken tämän asiakkaan puolesta.
 • Kaikki päivitykset sisältyvät hallintakuluihin, ja palveluntarjoaja hoitaa ne automaattisesti.

Paikallinen PBX 

 • Asiakkaalla on enemmän mahdollisuuksia kontrolloida puhelinjärjestelmäänsä.
 • Paikallisen järjestelmän voi tarvittaessa integroida muiden yrityksen ohjelmistojen, kuten CRM-järjestelmän, kanssa.
 • Paras ratkaisu suurille yrityksille, joilla on jo tarvittava infrastruktuuri, kaistanleveys ja verkkoasetukset oman puhelinjärjestelmän, Yhdistetyn Viestinnän ja VoIP:in ylläpitoon.
 • Yrityksen ei tarvitse kääntyä palveluntarjoajan puoleen yksinkertaisissa tehtävissä,
 • Kaikki järjestelmän data ja asetukset ovat käyttäjän hallinnassa
<