TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Mitä asioita tulee harkita hostatun PBX:n tarjoajaa valitessa?

Valitessaan hostatun PBX:n yritys käytännössä vaihtaa paikallisen puhelinjärjestelmänsä kolmannen osapuolen järjestelmään, ja siirtää samalla suuren osan vastuusta palveluntarjoajalle.

Suurimmat edut ovat pienemmät kustannukset ja erityisesti pienille yrityksille Yhdistetyn Viestinnän järjestelmän asentamisesta aiheutuvien verkko-ongelmien välttäminen. Pienillä yrityksillä ei yleensä ole riittävästi kaistanleveyttä VoIP:in ja Yhdistetyn Viestinnän tarpeisiin, joten palvelun laatu voi yllättäen muodostua ongelmaksi. Hostattujen PBX-järjestelmien tarjoajat poistavat yritykseltä nämä huolet. Yrityksen ei tarvitse palkata erillistä henkilöstöä puhelinvaihteen hallintaan.

Pienille yrityksille, joilla on viidestä kymmeneen linjaa, on hostattu PBX täydellinen ratkaisu – paikallista hallintoa ei tarvita, eikä puhelinjärjestelmän ylläpidosta tarvitse huolehtia. Vastuu ja ylläpito siirtyvät palveluntarjoajalle.

Kuten aina palveluntarjoajaa valitessa, tulee asiakkaan tehdä tutkimustyötä ja vertailla hostattujen VoIP/PBX-palveluiden tarjoajia, jotta parhaiden tarpeita vastaava toimittaja löytyy. Erityisesti yritysten tulee etsiä palveluntarjoajaa, jonka järjestelmä toimii moitteettomasti myös mobiilissa ympäristössä. On tärkeää, että työasemalla toimiva puhelinjärjestelmä pystyy kommunikoimaan älypuhelinten ja muiden mobiililaitteiden kanssa puheluita välitettäessä. Joidenkin tarjoajien sovellukset jopa tuovat käyttäjän älypuhelimeen täysin työasemalla toimivaa clienttiä vastaavaat ominaisuudet. Tämä on erityisen hyödyllistä, mikäli yritys haluaa tarjota työntekijöilleen vapauden käyttää työssään omaa puhelintaan tai mahdollisuutta hyödyntää mobiileja VoIP/PBX-client-ohjelmistoja.

Yrityksen tulisi myös löytää palveluntarjoaja, johon he voivat luottaa, ja joka kykenee tarjoamaan juuri asiakkaalle räätälöityä palvelua.

Asiakas voi esimerkiksi toivoa mahdollisuutta käsitellä puhelujonoja eri tavoin, tai soveltaa erilaisia puhelunvälityssääntöjä. Yhteistyö ei toimi, mikäli  palveluntarjoaja kokee vaatimukset liian monimutkaisina, eikä näin ollen pysty vastaamaan niihin. Sinun kannattaakin etsiä tarjoaja, jolla on kokemusta alasta ja vahva näyttö osaamisestaan, mutta joka on kuitenkin riittävän pieni pystyäkseen tarjoamaan hyvää palvelua.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express