Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Mikä on hostattu PBX?

Hostattu PBX on puhelinjärjestelmä (private branch exchange, PBX), joka tarjotaan ylläpidettynä palveluna. Se tunnetaan myös nimellä virtuaalinen PBX, ja sen yritykselle tuomat hyödyt ovat mm. asennuksen, hallinnoinnin ja ylläpidon kulujen poistuminen, sillä VoIP-palveluntarjoaja vastaa puhelinjärjestelmästä yrityksen puolesta.

Hostattu PBX antaa yritykselle mahdollisuuden hyötyä täysin puhelinärjestelmän kehittyneistä ominaisuuksista, mm. ääniviesteistä, fakseista, automaattisista tervehdyksistä ja puhelinkonferensseista.

Hostatun PBX:n tarjoaja hoitaa puheluiden reitittämisen tai yhdistämisen, sekä tarjoamansa järjestelmän ylläpidon.

Verkkopalveluna tarjottava PBX voi toimia kolmella tapaa: joko perinteisessä puhelinverkossa (PSTN, eli Public Switched Telephone Network), Internetissä (hostattu IP PBX internetpuheluita eli Voice Over IP, VoIP –teknologiaa hyödyntäen), tai näiden yhdistelmää käyttäen

Hostatun puhelinvaihderatkaisun tärkeimmät edut 

 

  • Hankinnassa ja käytössä syntyvät säästöt – Hankinnasta ja asennuksesta ei aiheudu suuria kuluja. Myös käyttökulut ovat huomattavasti pienemmät, sillä sinun ei tarvitse palkata yritykseen hallinnoinnista vastaavaa henkilöä.
  • Poista toimiston rajat – toimiston virtuaalisen puhelinjärjestelmän ansiosta työntekijät voivat työskennellä missä tahansa. Tämä hyödyttää erityisesti kotoa käsin työskenteleviä ja jatkuvasti matkustavia myyntihenkilöitä.
  • Paranna yrityksesi imagoa – hostattua puhelinjärjestelmää käyttämällä pienetkin yritykset voivat antaa itsestään ammattimaisen mielikuvan.
  • Skaalautuvuus – virtuaalisen puhelinjärjestelmän avulla yritys voi lisätä tai poistaa linjoja ja alanumeroita organisaation koon muuttuessa.
  • Helppokäyttöisyys – virtuaalisen PBX:n käyttäminen on vaivattomampaa kuin perinteisen puhelinjärjestelmän, sillä se ei vaadi loppukäyttäjältä ylläpitotoimenpiteitä

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express