3CX PBX in the Cloud
1 year FREE - no ties!
google cloud platform
3CX
Zero Admin
With the new Dashboard
3CX
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
3CX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
3CX
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
3CX
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
3CX
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
3CX
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux
Fast & easy call management
With the 3CX Web Client

Mikä on hostattu PBX?

Hostattu PBX on puhelinjärjestelmä (private branch exchange, PBX), joka tarjotaan ylläpidettynä palveluna. Se tunnetaan myös nimellä virtuaalinen PBX, ja sen yritykselle tuomat hyödyt ovat mm. asennuksen, hallinnoinnin ja ylläpidon kulujen poistuminen, sillä VoIP-palveluntarjoaja vastaa puhelinjärjestelmästä yrityksen puolesta.

Hostattu PBX antaa yritykselle mahdollisuuden hyötyä täysin puhelinärjestelmän kehittyneistä ominaisuuksista, mm. ääniviesteistä, fakseista, automaattisista tervehdyksistä ja puhelinkonferensseista.

Hostatun PBX:n tarjoaja hoitaa puheluiden reitittämisen tai yhdistämisen, sekä tarjoamansa järjestelmän ylläpidon.

Verkkopalveluna tarjottava PBX voi toimia kolmella tapaa: joko perinteisessä puhelinverkossa (PSTN, eli Public Switched Telephone Network), Internetissä (hostattu IP PBX internetpuheluita eli Voice Over IP, VoIP –teknologiaa hyödyntäen), tai näiden yhdistelmää käyttäen

Hostatun puhelinvaihderatkaisun tärkeimmät edut 

 

  • Hankinnassa ja käytössä syntyvät säästöt – Hankinnasta ja asennuksesta ei aiheudu suuria kuluja. Myös käyttökulut ovat huomattavasti pienemmät, sillä sinun ei tarvitse palkata yritykseen hallinnoinnista vastaavaa henkilöä.
  • Poista toimiston rajat – toimiston virtuaalisen puhelinjärjestelmän ansiosta työntekijät voivat työskennellä missä tahansa. Tämä hyödyttää erityisesti kotoa käsin työskenteleviä ja jatkuvasti matkustavia myyntihenkilöitä.
  • Paranna yrityksesi imagoa – hostattua puhelinjärjestelmää käyttämällä pienetkin yritykset voivat antaa itsestään ammattimaisen mielikuvan.
  • Skaalautuvuus – virtuaalisen puhelinjärjestelmän avulla yritys voi lisätä tai poistaa linjoja ja alanumeroita organisaation koon muuttuessa.
  • Helppokäyttöisyys – virtuaalisen PBX:n käyttäminen on vaivattomampaa kuin perinteisen puhelinjärjestelmän, sillä se ei vaadi loppukäyttäjältä ylläpitotoimenpiteitä