TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Voitteko luetella kaikki tunnetut SIP-vastaukset?

1xx = tietoa sisältävät vastaukset

 • 100 Pyyntöä käsitellään
 • 180 Puhelinyhteyttä luodaan
 • 181 Soittoa välitetään eteenpäin
 • 182 Pyyntö odottaa käsittelyä
 • 183 Soiton tila

2xx = pyyntöjen onnistumiset

 • 200 OK
 • 202 hyväksytty: Käytetään viitteitä varten

3xx = uudelleenohjaukset

 • 300 Useita vaihtoehtoja
 • 301 Siirretty pysyvästi
 • 302 Siirretty väliaikaisesti
 • 305 Käytä välityspalvelinta
 • 380 Vaihtoehtoinen palvelu

4xx = pyyntöjen epäonnistumiset

 • 400 Virheellinen pyyntö
 • 401 Ei valtuuksia: Ainoastaan rekisteröijien käytössä. Välityspalvelimien on käytettävä välityspalvelimen valtuutusta 407
 • 402 Maksua vaaditaan (tulevaa käyttöä varten)
 • 403 Kielletty
 • 404 Ei tulosta: Käyttäjää ei löytynyt
 • 405 Metodi ei sallittu
 • 406 Kelpaamaton
 • 407 Välityspalvelimen tunnistusta vaaditaan
 • 408 Pyynnön aikakatkaisu: Käyttäjää ei löytynyt ajoissa
 • 410 Poistunut: Käyttäjä oli olemassa, mutta ei ole enää saatavilla.
 • 413 Pyynnön pituus liian suuri
 • 414 Pyyntö-URI liian pitkä
 • 415 Mediatyyppi ei tuettu
 • 416 URI-kaava ei tuettu
 • 420 Laajennusvirhe: Virheellinen SIP-protokollan laajennus, palvelin ei ymmärtänyt sitä
 • 421 Laajennusta vaaditaan
 • 423 Aikaväli liian lyhyt
 • 480 Väliaikaisesti ei saatavilla
 • 481 Puhelua/transaktiota ei olemassa
 • 482 Silmukka havaittu
 • 483 Liian monta hyppyä
 • 484 Osoite epätäydellinen
 • 485 Epäselvä
 • 486 Varattu
 • 487 Pyyntö lopetettu
 • 488 Ei sallittu tässä
 • 491 Pyynnön käsittely käynnissä
 • 493 Ei luettavissa: S/MIME -osa ei luettavissa

5xx = palvelinvirheet

 • 500 Palvelimen sisäinen virhe
 • 501 Ei suoritettu: SIP-pyynnön metodia ei suoriteta tässä
 • 502 Yhdyskäytävävirhe
 • 503 Palvelua ei saatavilla
 • 504 Palvelimen aikakatkaisu
 • 505 Versiota ei tueta: Palvelin ei tue tätä SIP-protokollan versiota
 • 513 Viesti liian suuri

6xx = maailmanlaajuiset häiriöt

 • 600 Kaikkialla varattu
 • 603 Torjuttu
 • 604 Ei olemassa
 • 606 Kelpaamaton

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express