Voitteko luetella kaikki tunnetut SIP-vastaukset?
3CX PBX in the Cloud
1 year FREE - no ties!
google cloud platform
3CX
Zero Admin
With the new Dashboard
3CX
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
3CX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
3CX
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
3CX
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
3CX
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
3CX
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux
Fast & easy call management
With the 3CX Web Client

Voitteko luetella kaikki tunnetut SIP-vastaukset?

1xx = tietoa sisältävät vastaukset

 • 100 Pyyntöä käsitellään
 • 180 Puhelinyhteyttä luodaan
 • 181 Soittoa välitetään eteenpäin
 • 182 Pyyntö odottaa käsittelyä
 • 183 Soiton tila

2xx = pyyntöjen onnistumiset

 • 200 OK
 • 202 hyväksytty: Käytetään viitteitä varten

3xx = uudelleenohjaukset

 • 300 Useita vaihtoehtoja
 • 301 Siirretty pysyvästi
 • 302 Siirretty väliaikaisesti
 • 305 Käytä välityspalvelinta
 • 380 Vaihtoehtoinen palvelu

4xx = pyyntöjen epäonnistumiset

 • 400 Virheellinen pyyntö
 • 401 Ei valtuuksia: Ainoastaan rekisteröijien käytössä. Välityspalvelimien on käytettävä välityspalvelimen valtuutusta 407
 • 402 Maksua vaaditaan (tulevaa käyttöä varten)
 • 403 Kielletty
 • 404 Ei tulosta: Käyttäjää ei löytynyt
 • 405 Metodi ei sallittu
 • 406 Kelpaamaton
 • 407 Välityspalvelimen tunnistusta vaaditaan
 • 408 Pyynnön aikakatkaisu: Käyttäjää ei löytynyt ajoissa
 • 410 Poistunut: Käyttäjä oli olemassa, mutta ei ole enää saatavilla.
 • 413 Pyynnön pituus liian suuri
 • 414 Pyyntö-URI liian pitkä
 • 415 Mediatyyppi ei tuettu
 • 416 URI-kaava ei tuettu
 • 420 Laajennusvirhe: Virheellinen SIP-protokollan laajennus, palvelin ei ymmärtänyt sitä
 • 421 Laajennusta vaaditaan
 • 423 Aikaväli liian lyhyt
 • 480 Väliaikaisesti ei saatavilla
 • 481 Puhelua/transaktiota ei olemassa
 • 482 Silmukka havaittu
 • 483 Liian monta hyppyä
 • 484 Osoite epätäydellinen
 • 485 Epäselvä
 • 486 Varattu
 • 487 Pyyntö lopetettu
 • 488 Ei sallittu tässä
 • 491 Pyynnön käsittely käynnissä
 • 493 Ei luettavissa: S/MIME -osa ei luettavissa

5xx = palvelinvirheet

 • 500 Palvelimen sisäinen virhe
 • 501 Ei suoritettu: SIP-pyynnön metodia ei suoriteta tässä
 • 502 Yhdyskäytävävirhe
 • 503 Palvelua ei saatavilla
 • 504 Palvelimen aikakatkaisu
 • 505 Versiota ei tueta: Palvelin ei tue tätä SIP-protokollan versiota
 • 513 Viesti liian suuri

6xx = maailmanlaajuiset häiriöt

 • 600 Kaikkialla varattu
 • 603 Torjuttu
 • 604 Ei olemassa
 • 606 Kelpaamaton