Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad är PBX Telefonsystem?

PBX står för Private Branch Exchange (privat telefonväxel), som är ett privat telefonnätverk inom ett företag. Användarna av PBX telefonsystem delar på ett antal utgående linjer för att ringa utgående telefonsamtal.

pbx
En PBX förbinder ett företags interna telefoner och ansluter dem också till det allmänna kretskopplade telenätet (PSTN). En av de senaste tendenserna i PBX telefonsystemutvecklingen är VoIP PBX, också känd som IP PBX, vilken använder Internetprotokoll för att överföra samtal.

Nu för tiden finns det fyra olika PBX telefonsystemalternativ:

  • PBX
  • Hosted/Virtuell PBX
  • IP PBX
  • Hosted/Virtuell IP PBX

IP PBX är en mjukvaruprogrambaserad PBX telefonsystemlösning som hjälper till att utföra vissa uppgifter och leverera tjänster som kan vara svåra och dyra att genomföra när man använder en traditionell äganderättsskyddad PBX.

3CX Telefonsystem för Windows är ett bra exempel på ett IP PBX telefonsystem.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express