3CX PBX in the Cloud
1 year FREE - no ties!
google cloud platform
3CX
Zero Admin
With the new Dashboard
3CX
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
3CX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
3CX
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
3CX
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
3CX
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
3CX
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux
Fast & easy call management
With the 3CX Web Client

Apakah DID – Dail Masuk Langsung (Direct Inward Dialing)?

DID – Dail Masuk Langsung (juga dipanggil DDI di Eropah) adalah ciri yang ditawarkan oleh syarikat telefon untuk digunakan dengan sistem PBX pelanggan mereka, dan syarikat telefon ini (telco) memperuntukkan satu julat nombor yang dikaitkan dengan satu atau lebih talian telefon.

Tujuannya adalah untuk membolehkan sesuatu syarikat memperuntukkan nombor peribadi bagi setiap pekerja, tanpa memerlukan talian telefon berasingan bagi setiap seorang. Dengan cara ini, trafik telefon boleh dipecahkan dan diurus dengan lebih mudah.

DID memerlukan anda membeli talian ISDN atau Digital dan meminta syarikat telefon memperuntukkan satu julat nombor. Anda kemudian memerlukan kelengkapan yang berdaya DID di premis anda yang terdiri daripada kad atau get laluan BRI, E1 atau T1.