TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

VoIP, SIP, WebRTC Faq & Info

Sejak 50 tahun yang lalu, banyak syarikat telah menggunakan sistem PBX konvensional yang memerlukan rangkaian berasingan untuk komunikasi suara dan data. Tetapi, dengan revolusi telefoni VOIP(voice over IP) baru, banyak perniagaan telah beralih kepada sistem VOIP PBX, yang menawarkan kelebihan besar dalam rangkaian yang menggabungkan data dan suara.

VoIP, yang bermaksud Suara melalui Protokol Internet, pada asasnya ialah penghantaran lalu lintas suara melalui rangkaian yang berasaskan IP. Direka bentuk pada awalnya untuk perangkaian data, Protokol Internet (IP) telah disesuaikan kepada perangkaian suara berikutan kejayaannya meletakkan dirinya sebagai piawai global untuk perangkaian data.

Melalui sistem telefon VoIP pengguna tidak terhad kepada membuat dan menerima panggilan melalui rangkaian IP sahaja, talian telefon tradisional boleh digunakan untuk menjamin kualiti serta ketersediaan panggilan yang lebih tinggi. Talian telefon PSTN yang masuk boleh ditukar kepada VOIP/SIP dengan menggunakan get laluan VOIP. Dengan cara ini get laluan VOIP membolehkan pengguna menerima dan membuat panggilan pada rangkaian telefoni biasa.

Sistem VOIP PBX menyediakan mobiliti kepada para pekerja, kefleksibelan apabila perniagaan berkembang kerana ia lebih mudah untuk diuruskan daripada PBX tradisional, dan boleh juga mengurangkan banyak kos pentadbiran telefoni.

Soalan lazim mengenai VOIP dan banyak lagi, semuanya terangkum dalam SOALAN LAZIM VOIP.

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud