TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

PBX Dihoskan Lwn PBX Di Premis

Banyak syarikat berada dalam dilema sama ada mereka perlu membeli PBX Di Premis atau PBX Dihoskan, persaingan antara PBX Dihoskan Lwn PBX Di Premis bermula. Semuanya bergantung pada saiz syarikat dan manfaat yang mereka ingin dapatkan daripada PBX mereka.

Untuk membuat keputusan, gambaran yang jelas tentang kedua-dua PBX perlu ada. Berikut ialah kelebihan dan keburukan PBX Dihoskan dan PBX Di Premis.

PBX Dihoskan

 • Sebuah pembekal pihak ketiga mengendalikan PBX dan tanggungjawab atas kelancaran dan menaik taraf PBX Dihoskan beralih ke atas merekaa
 • Kurang pemasangan, pengendalian dan penyelenggaraan kos yang terlibat dengan PBX Dihoskan
 • Tidak perlu bimbang tentang apa-apa masalah rangkaian, seperti lebar jalur, dengan PBX Dihoskan; terutamanya penting bagi SMB yang tidak mempunyai lebar jalur untuk menampung Komunikasi Seragam dan VoIP
 • Kakitangan yang khusus untuk menguruskan sistem telefon tidak diperlukan; mengurangkan kos
 • Tiada latihan yang diperlukan tentang cara menguruskan sistem telefon, cara menambah sambungan dan sebagainya. Pembekal PBX melakukan semua itu untuk pengguna
 • Semua naik taraf adalah termasuk dalam kos penyelenggaraan dan dilakukan secara automatik oleh pembekal PBX

PBX Di Premis

 • Pengguna mempunyai lebih kawalan ke atas sistem telefon mereka
 • Dibekalkan dengan keupayaan untuk menyepadukan PBX di premis dengan sistem perisian lain syarikat yang sedang digunakan. Sebagai contoh, sistem CRM
 • Sangat sesuai untuk organisasi-organisasi besar yang sudah mempunyai infrastruktur, lebar jalur dan rangkaian tetapan yang diperlukan untuk menjadi pengehos sistem telefon mereka sendiri, platform komunikasi seragam dan VoIP
 • Tiada keperluan untuk bergantung pada sokongan pembekal pihak ketiga PBX untuk tugas-tugas mudah seperti menambah sambungan
 • Semua data sistem telefon dan tetapan adalah di tangan pengguna

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express