PBX Dihoskan Lwn PBX Di Premis
3CX PBX in the Cloud
1 year FREE - no ties!
google cloud platform
3CX
Zero Admin
With the new Dashboard
3CX
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
3CX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
3CX
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
3CX
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
3CX
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
3CX
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux
Fast & easy call management
With the 3CX Web Client

PBX Dihoskan Lwn PBX Di Premis

Banyak syarikat berada dalam dilema sama ada mereka perlu membeli PBX Di Premis atau PBX Dihoskan, persaingan antara PBX Dihoskan Lwn PBX Di Premis bermula. Semuanya bergantung pada saiz syarikat dan manfaat yang mereka ingin dapatkan daripada PBX mereka.

Untuk membuat keputusan, gambaran yang jelas tentang kedua-dua PBX perlu ada. Berikut ialah kelebihan dan keburukan PBX Dihoskan dan PBX Di Premis.

PBX Dihoskan

 • Sebuah pembekal pihak ketiga mengendalikan PBX dan tanggungjawab atas kelancaran dan menaik taraf PBX Dihoskan beralih ke atas merekaa
 • Kurang pemasangan, pengendalian dan penyelenggaraan kos yang terlibat dengan PBX Dihoskan
 • Tidak perlu bimbang tentang apa-apa masalah rangkaian, seperti lebar jalur, dengan PBX Dihoskan; terutamanya penting bagi SMB yang tidak mempunyai lebar jalur untuk menampung Komunikasi Seragam dan VoIP
 • Kakitangan yang khusus untuk menguruskan sistem telefon tidak diperlukan; mengurangkan kos
 • Tiada latihan yang diperlukan tentang cara menguruskan sistem telefon, cara menambah sambungan dan sebagainya. Pembekal PBX melakukan semua itu untuk pengguna
 • Semua naik taraf adalah termasuk dalam kos penyelenggaraan dan dilakukan secara automatik oleh pembekal PBX

PBX Di Premis

 • Pengguna mempunyai lebih kawalan ke atas sistem telefon mereka
 • Dibekalkan dengan keupayaan untuk menyepadukan PBX di premis dengan sistem perisian lain syarikat yang sedang digunakan. Sebagai contoh, sistem CRM
 • Sangat sesuai untuk organisasi-organisasi besar yang sudah mempunyai infrastruktur, lebar jalur dan rangkaian tetapan yang diperlukan untuk menjadi pengehos sistem telefon mereka sendiri, platform komunikasi seragam dan VoIP
 • Tiada keperluan untuk bergantung pada sokongan pembekal pihak ketiga PBX untuk tugas-tugas mudah seperti menambah sambungan
 • Semua data sistem telefon dan tetapan adalah di tangan pengguna