TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Apakah pembatalan ECHO?

Pembatalan Echo adalah proses mengalih keluar talun daripada komunikasi suara demi memperbaiki kualiti panggilan suara. Pembatalan Echo sering kali diperlukan kerana teknik pemampatan pertuturan dan penangguhan pemprosesan paket menghasilkan talun. Terdapat 2 jenis talun: Talun akustik dan talun hibrid.

Pembatalan Echo bukan sahaja memperbaiki kualiti tetapi juga mengurangkan penggunaan jalur lebar disebabkan oleh teknik penyekatan senyapnya.