Apakah faedah IP PBX?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Apakah faedah IP PBX?

 • Lebih mudah dipasang & dikonfigurasi berbanding sistem telefon proprietari :
 • Lebih mudah diurus kerana ia berasaskan antara muka konfigurasi berasaskan web:
 • Tidak memerlukan pendawaian berasingan
 • Membolehkan pengguna memplug telefon mereka di mana-mana di pejabat – pengguna hanya perlu membawa telefon, sambungkannya ke port ethernet terdekat dan mereka kekalkan nombor mereka yang sedia ada!
 • Membolehkan perayauan mudah -Panggilan boleh dialihkan ke mana-mana di dunia kerana ciri protokol SIP
 • Pengurangan kos secara signifikan dengan memanfaatkan Internet
 • Standard SIP menyingkirkan telefon proprietari, yang mahal
 • Boleh Diskala:
 • Pelapuran lebih baik
 • Gambaran keseluruhan status sistem dan panggilan yang lebih baik:
 • Lebih manfaat IP PBX
<