TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Apakah IP PBX berasaskan SIP yang ada?

Asterisk: IP PBX berasaskan linux
SIPX: satu lagi IP PBX berasaskan linux
Sistem Telefon 3CX bagi Windows: IP PBX berasaskan windows

Untuk senarai perisian IP PBX yang lebih luas, kunjungi direktori perisian di WindowsNetworking.