Apakah RTCP – Protokol Pengangkutan Masa Nyata (Real Time Transport Protocol)?

1 year FREE - no ties!

3CX PBX in the Cloud

Try

Self host in cloud or Virtualize

Take control of your PBX

Try

Apakah RTCP – Protokol Pengangkutan Masa Nyata (Real Time Transport Protocol)?

RTCP adalah singkatan bagi Protokol Pengangkutan Masa Nyata (Real Time Transport Protocol) dan didefinisikan dalam RFC 3550. RTCP berfungsi seiringan dengan RTP. RTP melaksanakan pengangkutan data sebenar, manakala RTCP digunakan untuk menghantar paket kawalan kepada peserta dalam panggilan.

RTP-RTCP-diag

Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan maklumbalas mengenai kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh RTP.

Pautan:
RFC 3550
Apakah RTP?