Vad är ALG?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Vad är ALG?

ALG eller Application Layer Gateway är en programkomponent som hanterar särskilda applikationsprotokoll som SIP (Session Initiation Protocol) och FTP (File Transfer Protocol). En ALG fungerar som mellanled mellan Internet och en applikationsserver som kan förstå applikationsprotokollet. ALG utgör slutpunktsservern och kontrollerar om trafik till applikationsservern ska tillåtas eller inte. Detta sker genom att den bryter in i och analyserar den angivna trafiken, tilldelar resurser och definierar dynamiska policyer för att tillåta trafik att passera genom gatewayen.

En ALG har följande funktioner:

  • Den ger klientapplikationer tillåtelse att använda dynamiska TCP/UDP-portar för att kommunicera med kända portar som används av serverprogram, även om brandväggsinställningarna begränsar trafiken till ett visst antal portar. Utan en ALG är portarna blockerade eller så måste nätverksadministratören öppna ett stort antal portar i brandväggen, något som försvagar nätverket och gör dessa portar mer utsatta för eventuella angrepp.
  • Den känner igen applikationsspecifika kommandon och erbjuder säkerhetsfunktioner för att styra dem.
  • Den kan konvertera adressinformation om nätverkslagret som återfinns i en applikations nyttolast.
  • Den synkroniserar flera strömmar eller sessioner mellan värdar.
<