VoIP, SIP, WebRTC Faq & Info
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

VoIP, SIP, WebRTC Faq & Info

Under de senaste 50 åren har företag använt konventionella PBX-system, vilka kräver separata nätverk för röst- och datakommunikationer. Men med den nya VOIP telefonirevolutionen flyttar företag snabbt över till VOIP PBX-system, vilka erbjuder den enorma fördelen av konvergerande röst- och telefoninätverk.

VOIP, som står för Voice over Internet Protocol (förfarande om Internettelefoni), är i grunden spridning av rösttrafik över IP-baserade nätverk. Internetprotokoll är ursprungligen designat för datanätbyggnad, men anpassades till telefoninätbyggnad till följd av sin framgångsrika placering som den globala standarden för datanätbyggnad.

Med VOIP telefonisystem är användarna inte begränsade till att ringa och ta emot samtal genom IP-nätverket, utan traditionella telefonlinjer kan användas för att garantera en högre samtalskvalitet och tillgänglighet. Genom att använda en VOIP-ingång kan inkommande PSTN/telefonlinjer konverteras till VOIP/SIP. På detta sätt gör VOIP-ingången det möjligt för användaren att ta emot och placera samtal på det vanliga telefoninätverket.

VOIP PBX-systemen ger de anställda rörlighet och flexibilitet när ett företag expanderar då de är mycket enklare att hantera än den traditionella PBX, och kan dessutom avsevärt sänka utgifterna för telefoniadministration.
Ofta förekommande frågor om VOIP och mycket mer hittar du i denna VOIP FAQ.

 

<