TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

VoIP, SIP, WebRTC Faq och Info

Under de senaste 50 åren har företag använt konventionella PBX-system, vilka kräver separata nätverk för röst- och datakommunikationer. Men med den nya VOIP telefonirevolutionen flyttar företag snabbt över till VOIP PBX-system, vilka erbjuder den enorma fördelen av konvergerande röst- och telefoninätverk.

VOIP, som står för Voice over Internet Protocol (förfarande om Internettelefoni), är i grunden spridning av rösttrafik över IP-baserade nätverk. Internetprotokoll är ursprungligen designat för datanätbyggnad, men anpassades till telefoninätbyggnad till följd av sin framgångsrika placering som den globala standarden för datanätbyggnad.

Med VOIP telefonisystem är användarna inte begränsade till att ringa och ta emot samtal genom IP-nätverket, utan traditionella telefonlinjer kan användas för att garantera en högre samtalskvalitet och tillgänglighet. Genom att använda en VOIP-ingång kan inkommande PSTN/telefonlinjer konverteras till VOIP/SIP. På detta sätt gör VOIP-ingången det möjligt för användaren att ta emot och placera samtal på det vanliga telefoninätverket.

VOIP PBX-systemen ger de anställda rörlighet och flexibilitet när ett företag expanderar då de är mycket enklare att hantera än den traditionella PBX, och kan dessutom avsevärt sänka utgifterna för telefoniadministration.

Ofta förekommande frågor om VOIP och mycket mer hittar du i denna VOIP FAQ.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express