Vad är ekoeliminering?

Ekoeliminering (ECHO cancellation) är processen som används för att eliminera eko från en röstkommunikation i syfte att förbättra röstkvaliteten. Ekoeliminering krävs ofta eftersom teknik för röstkomprimering och fördröjning i pakethantering ger upphov till eko. Det finns två typer av eko: akustiskt eko och linje eko.

Ekoeliminering förbättrar inte bara kvaliteten utan reducerar även bandbreddkonsumtion tack vare de tekniker för ljuddämpning vid tystnad som används.