Vad betyder ENUM?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Vad betyder ENUM?

ENUM står för Telephone Number Mapping (mappning av telefonnummer). Bakom förkortningen döljer sig en utmärkt idé: Att vara möjlig att nå var som helst i världen på samma nummer – dessutom via bästa och billigaste möjliga koppling. ENUM länkar ett telefonnummer till en Internetadress som publiceras i DNS systemet. Ägaren av ett ENUM-nummer kan styra var ett samtal skall skickas via en DNS entry. Dessutom, kan olika adresser anges för olika typer av samtal – till exempel kan du ange en specifik adress om uppringaren är en fax. ENUM kräver att uppringarens telefon hanterar det.

Du registrerar ett ENUM-nummer ungefär som du registrerar en domän. För närvarande erbjuder många registreringstjänser och VOIP leverantörer detta gratis.

ENUM är en ny standard, och inte särskilt utbredd ännu. Men det verkar kunna bli en ny revolution inom kommunikation och personlig mobilitet.

Länkar:
ENUM RFC standarden
Sida om ENUM på ITU

<