Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad betyder ENUM?

ENUM står för Telephone Number Mapping (mappning av telefonnummer). Bakom förkortningen döljer sig en utmärkt idé: Att vara möjlig att nå var som helst i världen på samma nummer – dessutom via bästa och billigaste möjliga koppling. ENUM länkar ett telefonnummer till en Internetadress som publiceras i DNS systemet. Ägaren av ett ENUM-nummer kan styra var ett samtal skall skickas via en DNS entry. Dessutom, kan olika adresser anges för olika typer av samtal – till exempel kan du ange en specifik adress om uppringaren är en fax. ENUM kräver att uppringarens telefon hanterar det.

Du registrerar ett ENUM-nummer ungefär som du registrerar en domän. För närvarande erbjuder många registreringstjänser och VOIP leverantörer detta gratis.

ENUM är en ny standard, och inte särskilt utbredd ännu. Men det verkar kunna bli en ny revolution inom kommunikation och personlig mobilitet.

Länkar:
ENUM RFC standarden
Sida om ENUM på ITU

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express