Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad betyder termerna FXS och FXO?

FXS och FXO är portar som används av analoga telefonlinjer (även kända som POTS – Plain Old Telephone Service)

FXS – Foreign eXchange Subscriber är den port som levererar den analoga linjen till abonnenten. Den är, med andra ord, “vägguttaget” som levererar en uppringningston, batteriström och spänning till ringsignalen.

FXO – Foreign eXchange Office är den port som tar emot den analoga linjen. Den är uttaget i telefonen eller faxen, eller uttag(en) på det analoga telefonsystemet. Den levererar en påläggnings-/svarssignalindikation (stänger kretsen). Eftersom FXO-porten är ansluten till en apparat, t.ex. en fax eller telefon, kallas anordningen ofta för “FXO-enheten”.

FXO och FXS är alltid i par, på samma sätt som han- och honkontakter.

Utan en växel, är telefonen kopplad direkt till FXS-porten som tillhandahålls av ett telefonbolag.

fxs-fxo-no-pbx

FXS/FXO utan en växel

Om du har en växel kan du koppla linjerna som tillhandahålls av telefonbolaget till växeln och sedan telefonerna till växeln. Därför måste växelnn ha både FXO-portar (för att ansluta till FXS-portarna som tillhandahålls av telefonbolaget) och FXS-portar (att ansluta telefonen eller faxapparaterna till)

fxs-fxo-pbx

FXS / FXO med en PBX

FXS, FXO och VOIP

Du kommer att stöta på termerna FXS och FXO när du bestämmer dig för att köpa utrustning för attkoppla analoga telefonlinjer till ett VOIP-telefonsystem eller traditionella växlar till en VOIP-tjänsteleverantör eller till varandra via Internet

En FXO-gateway

För att koppla analoga telefonlinjer till en IP-PBX behöver du en FXO-gateway. Denna gör att du kan koppla FXS-porten till gatewayens FXO-port, som sedan omvandlar den analoga telefonlinjen till ett VOIP-samtal.

fxo-gateway

En FXS-gateway

En FXS-gateway används för att koppla en eller flera traditionella PBX-linjer till ett VOIP-telefonsystem eller en VOIP-leverantör. Du behöver en FXS-gateway eftersom du ska koppla FXO-portarna (som normalt är kopplade till telefonbolaget) till Internet eller ett VOIP-system

fxs-gateway

En FXS-adapter, även kallad ATA-adapter

En FXS-adapter används för att koppla en analog telefon eller fax till ett VOIP-telefonsystem eller en VOIP-leverantör. Du behöver den eftersom du måste koppla telefonens/faxens FXO-port till adaptern.

fxs-adapter

Anslutning

FXS/ FXO-procedurer – hur det fungerar rent tekniskt

Om du är intresserad av att känna till fler tekniska detaljer om hur en FXS/ FXO-port interagerar, går det till så här:
När du vill ringa ett samtal:

  1. Du lyfter upp telefonen (FXO-apparaten). FXS-porten upptäcker att du har lyft på luren.
  2. Du slår telefonnumret, som skickas som DTMF-siffror (Dual-Tone Multi-Frequency) till FXS-porten

Inkommande samtal

  1. FXS-porten tar emot ett samtal, och skickar sedan spänning till ringsignalen i den anslutna FXO-enheten.
  2. Telefonen ringer.
  3. Närdu lyfter telefonluren kan du svara på samtalet.

Avsluta samtalet – normalt avslutas samtalet av någon av de anslutna FXO-enheterna

Obs: Den analoga telefonlinjen avger ungefär 50 volt likström till FXS-porten. Det är därför du får en liten stöt när du rör vid en ansluten telefonlinje. Detta gör att du kan ringa även om det blir strömavbrott.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express