Vad är H323?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Vad är H323?

H323 är en uppsättning standarder från ITU-T, som definierar en uppsättning protokoll för att leverera audio- och videokommunikation över ett datornätverk.

H323 är ett relativt gammalt protokoll och håller nu på att ersättas av SIP – Session Initiation Protocol. En av fördelarna med SIP är att det är mycket mindre komplext och liknar HTTP / SMTP protokollen.
Därför följer den mesta VOIP-utrustning som är tillgänglig idag SIP standarden. Äldre VOIP-utrustning följer H 323.

Länkar:
ITU-T webbsite
Vad är SIP?

<