TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad är H323?

H323 är en uppsättning standarder från ITU-T, som definierar en uppsättning protokoll för att leverera audio- och videokommunikation över ett datornätverk.

H323 är ett relativt gammalt protokoll och håller nu på att ersättas av SIP – Session Initiation Protocol. En av fördelarna med SIP är att det är mycket mindre komplext och liknar HTTP / SMTP protokollen.
Därför följer den mesta VOIP-utrustning som är tillgänglig idag SIP standarden. Äldre VOIP-utrustning följer H 323.

Länkar:
ITU-T webbsite
Vad är SIP?

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud