TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad ska du leta efter hos en värdstyrd PBX-leverantör?

Med värdstyrd PBX flyttar företag telefonsystemet från de egna lokalerna till en tredjepartsleverantör av PBX och låter dem ta hand om mycket av ansvaret.

De största fördelarna är kostnaderna och nätverksfrågorna som uppstår när ett litet företag vill installera en UC-lösning. Små företag saknar bandbredden som krävs för att ha VoIP och UC i sina interna nätverk, vilket innebär att de plötsligt behöver oroa sig för tjänstens kvalitet. Värdstyrda PBX-leverantörer löser de problemen åt företagen. Den värdstyrda PBX-leverantören måste fortfarande hanteras av företaget, men de behöver inte anlita en person specifikt för att göra det.

För små företag är 5 till 10 anknytningar med PBX som värdstyrd lösning perfekt, eftersom de inte behöver ha någon intern administration och inte heller sköta telefonsystemen. Ansvar och administration läggs över på den som levererar den värdstyrd PBX:en.

Liksom för andra tjänsteleverantörer är det upp till kunden att göra efterforskningar och jämföra värdstyrda VoIP-/PBX-leverantörer för att se vad som bäst passar behoven.
Initialt måste företagen leta efter en värdstyrd PBX-leverantör som stöder mobila initiativ. Det är viktigt att skrivbordstelefonsystemet kan interagera med smartphones eller andra mobila enheter för att vidarebefordra samtal, men vissa leverantörer tillhandahåller även djupgående program som i praktiken ger användaren en hel skrivbordsklient på sin mobila enhet. Detta är praktiskt för företag som tillämpar bring-your-own-device-principer och vill ge användare möjligheten att använda VoIP-/PBX-klienter.

Det är också viktigt att söka efter en leverantör som företaget känner att de kan lita på och som kan erbjuda personlig kundtjänst.

Exempelvis kanske företaget vill ha olika köer som hanteras på olika sätt, eller så kanske de vill ha olika regler för vidarekoppling. Om leverantören av värdstyrd PBX inte kan hantera de här önskemålen p.g.a. att de är för komplexa kommer det inte att fungera. Leta efter en leverantör som har funnits på marknaden ett tag, med bra marknadsnärvaro, men som fortfarande är tillräckligt liten för att erbjuda tjänsten.

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud