Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Exempel på SIP Samtalssession mellan 2 telefoner

SIP-call-between-two-phones
Ett SIP samtal mellan 2 telefoner etableras som följer:

  • Den uppringande telefonen sänder ut en invitation
  • Den uppringda telefonen sänder tillbaka ett informationssvar 100 – Försöker.
  • När den uppringda telefonen börjar ringa, sänds ett svar 180- Ringer tillbaka.
  • När uppringaren lyfter luren, sänder den uppringda telefonen ett svar 200 – OK
  • Den uppringande telefonen svarar med ACK – bekräftelse
  • Nu överförs själva konversationen som data genom RTP
  • När personen som ringer lägger på luren, sands en BYE förfrågan till den uppringande telefonen.
  • Den uppringande telefonen svarar med 200 – OK

Så enkelt är det! SIP protokollet är väldigt lättförståeligt och logiskt..

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express