Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad är SIP Metoder / Förfrågningar och Svar?

SIP använder Metoder / Förfrågningar och korresponderande Svar för att etablera en samtalssession.

SIP-Methods

SIP Förfrågningar:

Det finns sex grundläggande slags förfrågningar / metoder:

INVITE = Etablerar en session
ACK = Bekräftar en INVITE förfrågan
BYE = Avslutar en session
CANCEL = Avbryter etableringen av en session
REGISTER = Förmedlar användarens position (host-namn, IP)
OPTIONS = Förmedlar information om funktionaliteten hos uppringande och svarande SIP-telefoner

SIP svar:

SIP Förfrågningar svaras av SIP svar, det finns 6 klasser av dessa:

1xx = informerande svar, som till exempel 180, vilket betyder ringsignal
2xx = framgångs-svar
3xx = vidarekopplings-svar
4xx = Förfrågnings-misslyckande
5xx = serverfel
6xx = globala-misslyckande

Notera likheten med HTTP – SIPs skönhet ligger i dess klarhet och enkelhet

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express