Vad är SIP Metoder / Förfrågningar och Svar?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Vad är SIP Metoder / Förfrågningar och Svar?

SIP använder Metoder / Förfrågningar och korresponderande Svar för att etablera en samtalssession.

SIP-Methods

SIP Förfrågningar:

Det finns sex grundläggande slags förfrågningar / metoder:

INVITE = Etablerar en session
ACK = Bekräftar en INVITE förfrågan
BYE = Avslutar en session
CANCEL = Avbryter etableringen av en session
REGISTER = Förmedlar användarens position (host-namn, IP)
OPTIONS = Förmedlar information om funktionaliteten hos uppringande och svarande SIP-telefoner

SIP svar:

SIP Förfrågningar svaras av SIP svar, det finns 6 klasser av dessa:

1xx = informerande svar, som till exempel 180, vilket betyder ringsignal
2xx = framgångs-svar
3xx = vidarekopplings-svar
4xx = Förfrågnings-misslyckande
5xx = serverfel
6xx = globala-misslyckande

Notera likheten med HTTP – SIPs skönhet ligger i dess klarhet och enkelhet

<