Kan ni räkna upp alla kända SIP svar?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Kan ni räkna upp alla kända SIP svar?

1xx = informations-svar

 • 100 Försöker
 • 180 Ringer
 • 181 Samtal Vidarekopplas
 • 182 I Kö
 • 183 Sessionsframgång

2xx = framgångs-svar

 • 200 OK
 • 202 accepterad: Används för hänvisningar

3xx = Vidarekopplings-svar

 • 300 Flera Val
 • 301 Flyttad Permanent
 • 302 Flyttad Temporärt
 • 305 Använd Proxy
 • 380 Alternativ Tjänst

4xx = Förfrågnings-misslyckanden

 • 400 Dålig Förfrågan
 • 401 Ej Auktoriserad: Endast använd av registreringsombud. Proxys skall använda proxy auktorisering 407
 • 402 Betalning Krävs (Reserverad för framtida användande)
 • 403 Förbjuden
 • 404 Hittas Ej: Användare kan inte hittas
 • 405 Metoden Ej Tillåten
 • 406 Ej Acceptabelt
 • 407 Proxy Autentiering Krävs
 • 408 Förfrågnings-Timeout: Kunde inte finna användaren i tid
 • 410 Borta: Användaren har existerat, men är inte längre tillgänglig här.
 • 413 Förfrågnings-enhet För Stor
 • 414 Förfrågnings-URI För Lång
 • 415 Ej Stödd Media Typ
 • 416 Ej Stödd URI Schema
 • 420 Dåligt Tillägg: Dåligt SIP Protokoll Tillägg använt, ej korrekt förstått av servern
 • 421 Tillägg Krävs
 • 423 För Kort Intervall
 • 480 Tillfälligt Otillgänglig
 • 481 Samtal/Transaktion Finns Inte
 • 482 Loop Upptäckt
 • 483 För Många Hopp
 • 484 Adress Ofullständig
 • 485 Tvetydig
 • 486 Upptagen Här
 • 487 Förfrågning Terminerad
 • 488 Ej Acceptabelt Här
 • 491 Förfrågan Pågår
 • 493 Odekrypterbart: Kunde inte dekryptera S/MIME body del

5xx = serverfel

 • 500 Internt Serverfel
 • 501 Ej Implementerad: Metoden för SIP förfrågan är inte implementerad här
 • 502 Dålig Gateway
 • 503 Tjänst Ej Tillgänglig
 • 504 Server Time-out
 • 505 Versionen Ej Stödd: Servern stöder inte denna version av SIP protokollet
 • 513 Meddelandet För Stort

6xx = globala fel

 • 600 Överlastad Överrallt
 • 603 Neka
 • 604 Finns Ej Någonstans
 • 606 Ej Acceptabelt
<