Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Kan ni räkna upp alla kända SIP svar?

1xx = informations-svar

 • 100 Försöker
 • 180 Ringer
 • 181 Samtal Vidarekopplas
 • 182 I Kö
 • 183 Sessionsframgång

2xx = framgångs-svar

 • 200 OK
 • 202 accepterad: Används för hänvisningar

3xx = Vidarekopplings-svar

 • 300 Flera Val
 • 301 Flyttad Permanent
 • 302 Flyttad Temporärt
 • 305 Använd Proxy
 • 380 Alternativ Tjänst

4xx = Förfrågnings-misslyckanden

 • 400 Dålig Förfrågan
 • 401 Ej Auktoriserad: Endast använd av registreringsombud. Proxys skall använda proxy auktorisering 407
 • 402 Betalning Krävs (Reserverad för framtida användande)
 • 403 Förbjuden
 • 404 Hittas Ej: Användare kan inte hittas
 • 405 Metoden Ej Tillåten
 • 406 Ej Acceptabelt
 • 407 Proxy Autentiering Krävs
 • 408 Förfrågnings-Timeout: Kunde inte finna användaren i tid
 • 410 Borta: Användaren har existerat, men är inte längre tillgänglig här.
 • 413 Förfrågnings-enhet För Stor
 • 414 Förfrågnings-URI För Lång
 • 415 Ej Stödd Media Typ
 • 416 Ej Stödd URI Schema
 • 420 Dåligt Tillägg: Dåligt SIP Protokoll Tillägg använt, ej korrekt förstått av servern
 • 421 Tillägg Krävs
 • 423 För Kort Intervall
 • 480 Tillfälligt Otillgänglig
 • 481 Samtal/Transaktion Finns Inte
 • 482 Loop Upptäckt
 • 483 För Många Hopp
 • 484 Adress Ofullständig
 • 485 Tvetydig
 • 486 Upptagen Här
 • 487 Förfrågning Terminerad
 • 488 Ej Acceptabelt Här
 • 491 Förfrågan Pågår
 • 493 Odekrypterbart: Kunde inte dekryptera S/MIME body del

5xx = serverfel

 • 500 Internt Serverfel
 • 501 Ej Implementerad: Metoden för SIP förfrågan är inte implementerad här
 • 502 Dålig Gateway
 • 503 Tjänst Ej Tillgänglig
 • 504 Server Time-out
 • 505 Versionen Ej Stödd: Servern stöder inte denna version av SIP protokollet
 • 513 Meddelandet För Stort

6xx = globala fel

 • 600 Överlastad Överrallt
 • 603 Neka
 • 604 Finns Ej Någonstans
 • 606 Ej Acceptabelt

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express