Vad är en STUN Server?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Vad är en STUN Server?

En STUN (Simple Traversal of User Datagram Protocol [UDP] Genom Network Address Translators [NATs]) server tillåter NAT klienter (t.ex. datorer bakom en brandvägg) att initiera telefonsamtal mot en VOIP leverantör som hostas utanför det lokala nätverket.

stun

STUN servern tillåter kunder att få veta sin publika address, typen av NAT dom finns bakom och vilken port mot internet som NAT har associerat med vilken lokal port. Den här informationen används för att sätta upp UDP kommunikation mellan klienten och VOIP leverantören och etablera ett samtal. STUN protokollet definieras i RFC 3489.

STUN servern kontaktas på UDP port 3478, men servern föreslår klienter att genomföra tester även på alternativa IP- och portnummer (STUN servrar har två IP adresser). RFC sager att denna port och IP är godtyckliga.

<