TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad är T38?

FAX-over-T38

T38 är ett protokoll som beskriver hur ett fax ska sändas over ett datornätverk. T38 krävs eftersom faxdata inte kan sändas över ett datornätverk på samma sätt som röstkommunikation. Se Hur fungerar FAX i VOIP-miljö? för mer information om detta.

T 38 beskrivs i RFC 3362, och definierar hur en enhet ska kommunicera faxdatan. I bilden ovan skulle både gatewayen och faxen bakom gatewayen behöva klara T38. För G3 faxen på en analog linje, är den här processen transparent. Den analoga faxen behöver inte förstå T38.

Länkar:
Hur fungerar FAX i VOIP-miljö?
RFC3362

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud