Vad är T38?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Vad är T38?

FAX-over-T38

T38 är ett protokoll som beskriver hur ett fax ska sändas over ett datornätverk. T38 krävs eftersom faxdata inte kan sändas över ett datornätverk på samma sätt som röstkommunikation. Se Hur fungerar FAX i VOIP-miljö? för mer information om detta.

T 38 beskrivs i RFC 3362, och definierar hur en enhet ska kommunicera faxdatan. I bilden ovan skulle både gatewayen och faxen bakom gatewayen behöva klara T38. För G3 faxen på en analog linje, är den här processen transparent. Den analoga faxen behöver inte förstå T38.

Länkar:
Hur fungerar FAX i VOIP-miljö?
RFC3362

<