Vad är Unified Communications?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Vad är Unified Communications?

Unified Communications kan definieras som processen i vilken alla kommunikationsmedel, kommunikationsutrustningar och media integreras, vilket ger användarna möjlighet att kommunicera med varandra i realtid och oavsett var de är.

Unified-Communications
Målet med Unified Communications är att optimera företagsprocedurer och öka mänskliga kommunikationer genom att förenkla processerna.

3CX Phone System för Windows är en revolutionerande IP PBX som tillhandahåller förenad kommunikationsteknologi genom att slå samman röst- och datanätverk, vilket gör det möjligt för företag att förenkla överföring av information i realtid och garanterar enkel användning.

<