Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad är Unified Communications?

Unified Communications kan definieras som processen i vilken alla kommunikationsmedel, kommunikationsutrustningar och media integreras, vilket ger användarna möjlighet att kommunicera med varandra i realtid och oavsett var de är.

Unified-Communications
Målet med Unified Communications är att optimera företagsprocedurer och öka mänskliga kommunikationer genom att förenkla processerna.

3CX Phone System är en revolutionerande IP PBX som tillhandahåller förenad kommunikationsteknologi genom att slå samman röst- och datanätverk, vilket gör det möjligt för företag att förenkla överföring av information i realtid och garanterar enkel användning.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express