TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad är Unified Communications?

Unified Communications kan definieras som processen i vilken alla kommunikationsmedel, kommunikationsutrustningar och media integreras, vilket ger användarna möjlighet att kommunicera med varandra i realtid och oavsett var de är.

Unified-Communications
Målet med Unified Communications är att optimera företagsprocedurer och öka mänskliga kommunikationer genom att förenkla processerna.

3CX Phone System är en revolutionerande IP PBX som tillhandahåller förenad kommunikationsteknologi genom att slå samman röst- och datanätverk, vilket gör det möjligt för företag att förenkla överföring av information i realtid och garanterar enkel användning.

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud