Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Värdstyrd PBX jämfört med egen PBX

Många företag funderar på om de ska köpa en egen PBX eller en värdstyrd PBX- Låt slaget om värdstyrd PBX jämfört med egen PBX börja. Allt beror på företagets storlek och vad de vill få ut av sin PBX.

För att kunna fatta ett beslut måste en klar bild av båda PBX-lösningarna finnas tillgänglig. Nedan hittar du för- och nackdelar med värdstyrd PBX och egen PBX.

Värdstyrd PBX

 • En tredjepartsleverantör hanterar PBX-enheten och allt ansvar för drift och uppgradering av den läggs över på leverantören.
 • Det innebär lägre kostnader för att installera, driva och underhålla en värdstyrd PBX
 • Det finns ingen anledning att oroa sig för nätverksfel, t.ex. bandbredd, med en värdstyrd PBX; detta är speciellt viktigt för små företag som inte har den bandbredd som krävs för UC och VoIP
 • Det krävs ingen personal för att hantera telefonsystemet vilket innebär lägre kostnader
 • Det krävs ingen utbildning i hur telefonsystemet ska köras, hur man lägger till anknytningar och så vidare. PBX-leverantören gör allt detta åt slutanvändaren.
 • Alla uppgraderingar ingår i underhållskostnaderna och utförs automatiskt av PBX-leverantören

Egen PBX

 • Slutanvändaren har mer kontroll över telefonsystemet
 • Utrustad med möjligheten att integrera den egna PBX-lösningen med andra mjukvarusystem som företaget kör. Det kan exempelvis vara CRM-system.
 • Perfekt för stora organisationer som redan har infrastrukturen, bandbredden och nätverksinställningarna som krävs för att fungera som värd för sitt eget telefonsystem, sin UC-plattform och VoIP
 • Det finns inget behov av att vända sig till supporten från en tredjepartsleverantör av PBX för enkla uppgifter, t.ex. att lägga till anknytningar
 • Slutanvändaren har tillgång till alla telefonsystemdata och -inställningar

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express