Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad är en värdstyrd PBX?

En värdstyrd PBX är en PBX (private branch exchange (abonnentväxel)) som levereras som en värdstyrd tjänst. Det kallas även för virtuell PBX och fördelarna för företagen som använder det är att kostnader för installation, användning och underhåll av VoIP PBX stryks, eftersom VoIP-tjänstleverantören värdstyr deras PBX åt dem.

En värdstyrd PBX gör det fortfarande möjligt för företag att använda och utnyttja fördelarna med telefonsystemsfunktioner, t.ex. röstmeddelande, fax, automatiserade hälsningar, konferenser m.m.

Företag som erbjuder värdstyrda PBX-lösningar som en tjänst till sina kunder hanterar samtalsdirigering eller -växling, samt det underhåll som den värdstyrda PBX-tjänsten kräver.

En värdstyrd PBX fungerar på tre sätt; antingen via ett PTN (publikt telefonnät), via Internet (värdstyrd IP PBX via Internettelefoni eller Voice Over IP, VoIP) eller en kombination av de båda.

De viktigaste fördelarna med en värdstyrd PBX-lösning

  • Initiala och löpande kostnadsbesparingar– det är inte nödvändigt att göra en stor investering innan du installerar ditt telefonsystem och underhållskostnaderna för telefonsystemet är mycket lägre, eftersom du inte behöver hyra in någon inom företaget för att driva och upprätthålla PBX-systemet.
  • Sudda ut kontorsgränserna– de anställda kan arbeta överallt med ett virtuellt kontorstelefonsystem. Perfekt för dem som arbetar hemifrån och säljare som ständigt är på resande fot.
  • Förbättra företagsimagen– genom att använda ett värdförsett telefonsystem kan små företag fortfarande skapa en känsla av att vara en stor organisation med ett professionellt telefonsystem.
  • Skalbarhet– med ett virtuellt telefonsystem kan företag lägga till eller ta bort linjer och anknytningar när företaget växer.
  • Användarvänlighet – eftersom det inte finns någon slutanvändarhantering involverad med en virtuell PBX är det enklare att använda än ett traditionellt telefonsystem.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express