Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

VOIP-Definitioner

  • VoIP – Voice over Internet Protocol (kallas även IP-telefoni, Internet-telefoni, och Digital telefon) – är dirigering av röstsamtal över Internet eller vilket IP-baserat nätverk som helst.
  • SIP (Session Initiation Protocol) är ett protokoll som är utvecklat av IETF MMUSIC Working Group och föreslagen standard för initiering, modifiering och avslutande av en interaktiv användarsession som involverar multimedia, till exempel video, röst, direktmeddelanden, onlinespel, och virtuell verklighet.
  • PSTN – det allmänna växelbaserade telefonnätet – är världens offentliga kretskopplade telefonnät, på samma sätt som Internet är världens offentliga IP-baserade paketförmedlande nätverk.
  • ISDN (Integrated Services Digital Network) är en typ av kretskopplade telefonnätverkssystem, som är utformat för digital (i motsats till analog) överföring av röst och data över vanliga telefonledningar av koppar, och ger bättre kvalitet och högre hastigheter, än vad går att uppnå med analoga system.
  • PBX – Private Branch eXchange (även kallad Private Business eXchange) är en telefonväxel som ägs av ett privat företag, i motsats till en som ägs av en offentlig operatör eller ett telefonbolag.
  • IVR – i telefonisammanhang, interaktivt röstsvar – är ett datoriserat system som gör det möjligt för en person, vanligtvis uppringare, att göra ett val från en röstmeny och på andra sätt interagera med ett datorsystem.
  • DID – Direct Inward Dialing (även kallad DDI i Europa) är en funktion som telefonbolagens kunder kan använda med sina PBX-system.Telefonbolaget delar ut ett antal nummer inom ett visst intervall som är kopplade till kundernas växel.
  • RFC – Request for Comments (plural Requests for Comments men RFCs) Är ett av flera numrerat informationsdokument och standarder på Internet som följs i mycket stor utsträckning, både av tillverkare av kommersiell programvara och gratisprogram på Internet och i Unix-världen.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express