Co je hlas po IP?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Co je hlas po IP?

Hlas po IP je totéž jako hlas po internetovém protokolu (Voice over Internet Protocol), známější pod označením VoIP.

Hlas po IP je vlastně přenos hlasu po internetových sítích. Internetový protokol (IP) byl původně navržen pro datové sítě a po svém úspěchu byl přizpůsoben i pro hlasové sítě.

Hlas po IP (VoIP) může usnadnit volání a poskytovat služby, jejichž implementace by v tradiční veřejné telefonní síti byla těžkopádná nebo nákladná:

  • Po jedné širokopásmové telefonní lince lze přenášet více než jeden telefonní hovor. Tímto způsobem může hlas po IP usnadnit přidávání telefonních linek do podniků.
  • Funkce, které telekomunikační společnosti obvykle účtují zvlášť, například přesměrování hovorů, ID volajícího nebo automatické opětovné vytáčení, jsou s technologií VoIP snadné.
  • Technologie VoIP umožňuje také jednotnou komunikaci, protože umožňuje integraci s jinými dostupnými službami na internetu, například video volání, okamžité zasílání zpráv atd.

Tyto a jiné výhody hlasu po IP vedou mnoho podniků k tomu, že stále rychleji přecházejí na telefonní systémy VoIP.

<