Co je to WebRTC?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Co je to WebRTC?

WebRTC (Web Real-Time Communications), neboli webové komunikace v reálném čase, je projekt Open-Source propagovaný společnostmi Google, Mozilla a dalšími, který umožňuje komunikaci v reálném čase bez zásuvných modulů prostřednictvím rozhraní API jazyka Javascript. Využívá aplikace založené na komunikaci prohlížečů k hlasovému volání, videochatům a sdílení souborů. Podporovaným kodekem pro WebRTC je v současné době VP8. WebRTC využívá server zvaný Web Conferencing Server, který je spolu se serverem STUN zapotřebí k poskytnutí úvodní stránky a synchronizaci připojení mezi dvěma koncovými body WebRTC.

fig-1

WebRTC rychle získává půdu a pravděpodobně způsobí revoluci v komunikačních standardech.

„WebRTC poskytuje možnost komunikovat živě s někým nebo něčím, jako byste byli přímo vedle něho. WebRTC vyplňuje kritickou mezeru ve webové platformě, protože můžete komunikovat v reálném čase pouhým načtením webové stránky,“ říká Justin Uberti, technický vedoucí pro WebRTC, Google.

„WebRTC je nová fronta v dlouhé válce za otevřený web bez překážek“, říká Brendan Eich, technický ředitel společnosti Mozilla.

<