Ποιοι διαφορετικοί τύποι CODEC υπάρχουν;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Ποιοι διαφορετικοί τύποι CODEC υπάρχουν;

Ένας Codec (κωδικοαποκωδικοποιητής) μετατρέπει ένα αναλογικό σήμα σε ψηφιακό για μεταφορά μέσω δικτύου δεδομένων. Σήμερα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι Codec

 • GSM – 13 Kbps (πλήρης ρυθμός μετάδοσης), μέγεθος πλαισίου 20ms
 • iLBC – 15Kbps, μέγεθος πλαισίου 20ms: 13.3 Kbps, μέγεθος πλαισίου 30ms
 • ITU G.711 – 64 Kbps, με βάση το δείγμα. Επίσης γνωστός ως alaw/ulaw
 • ITU G.722 – 48/56/64 Kbps
 • ITU G.723.1 – 5.3/6.3 Kbps, μέγεθος πλαισίου 30ms
 • ITU G.726 -16/24/32/40 Kbps
 • ITU G.728 – 16 Kbps
 • ITU G.729 – 8 Kbps, μέγεθος πλαισίου 10ms
 • Speex – 2.15 έως 44.2 Kbps
 • LPC10 – 2.5 Kbps
 • DoD CELP – 4.8 Kbps

 

<